22.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 216/17


Komisjoni teatis määruse (EÜ) nr 620/2009 raames päritolusertifikaadi väljaandmiseks volitatud asutuse kohta

2011/C 216/05

Nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009, mis avaldati 15. juulil 2009. aastal Euroopa Liidu Teatajas L 182, avati kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoot.

Komisjoni 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 620/2009 artiklis 7 on täpsustatud, et kõnealuse kvoodi alusel imporditavate toodete vabasse ringlusse lubamiseks on vaja esitada autentsussertifikaat.

Kõnealuse määruse kohaseid autentsussertifikaate välja andma on volitatud järgmine asutus:

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Postiaadress:

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel +64 48940100

Faks +64 48940720

E-post: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz