21.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/34


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohaselt avaldatud muutmistaotluse parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 87, 16. aprill 2009 )

2011/C 215/16

Lk 17 punkti 3.5 viimane lõik:

asendatakse

„Laagerdumise järel toimub juustu kontrollimine, et teha kindlaks, kas toode vastab spetsifikaadile.”

järgmisega:

„Laagerdumise järel toimub juustude väljavalimine, mille käigus tehakse kindlaks, kas toode vastab spetsifikaadile.”

Lk 18 punkti 3.6 kolmas lõik:

asendatakse

„ „Parmigiano Reggiano” tuleb tükkidena pakendada samas ettevõttes, kus juust valmistati.”

järgmisega:

„Juustu „Parmigiano Reggiano” tohib tükkidena pakendada samas jaemüügiettevõttes, kus juust tükeldati.”