4.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 309/5


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 309/03)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

4.6.2008

Abi number

N 158/08

Liikmesriik

Poola

Piirkond

Lubelskie

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Õiguslik alus

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część 83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. 241, poz. 1760)

Meetme liik

Investeerimisabi

Eesmärk

Sektori arendamine

Abi vorm

Otsetoetus, kapitalisüst, maaosalus

Eelarve

296,65 miljonit PLN (84,14 miljonit EUR)

Abi osatähtsus

Ligikaudu 76 %

Kestus

Abi antakse 30. detsembrini 2011

Sektorid

Õhutransport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

PL-20-074 Lublin

Gmina Miasto Lublin

plac Władysława Łokietka 1

PL-20-950 Lublin

Gmina Miasto Świdnik

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 15

PL-20-047 Świdnik

Powiat Świdnicki

ul. Niepodległości 13

PL-21-040 Świdnik

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.10.2008

Abi number

N 458/08

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Götzke Natursteinwerk GmbH

Õiguslik alus

Haushaltsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 LHO

Haushaltsgesetz 2008/2009 (Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009)

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Raskustes olevate ettevõtete ümberkorraldamine

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 0,16 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Tööstus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstr. 9-11

D-19053 Schwerin

und

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19053 Schwerin

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.11.2008

Abi number

N 567/08

Liikmesriik

Soome

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Guarantee scheme for banks' funding in Finland

Õiguslik alus

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 50 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Kestus

10.2008-4.2009

Majandusharud

Finantsvahendus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Finnish Government

Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

24.1.2008

Abi number

N 696/06

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Molise

Nimetus

Kalapüügi alaline lõpetamine ja kalalaevade kaasajastamine

Õiguslik alus

Decreto Ministeriale de 13 ottobre 2006: Interventi a favore della flotta da pesca della Regione Molise

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Abi kalandussektorile

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

1 186 000 EUR

Abi osatähtsus

Kuni 40 %

Kestus

1 aasta

Sektorid

Kalandus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

MI.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole e dell'Agroalimentari

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/