31.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/20


Prantsusmaa muudab avaliku teenindamise kohustust regulaarlennuliinil Rennes–Mulhouse

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 134/09)

1.

Vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a otsustas Prantsusmaa muuta Rennes'i (Saint-Jacques) ja Basel-Mulhouse'i lennujaama vahelise regulaarlennuliini avaliku teenindamise kohustust, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 52, 2. märtsil 2006.

2.

Kõnealuse avaliku teenindamise kohustuse punktis 2 sätestatud arvulise miinimumsageduse kohustus asendatakse järgmisega:

„Liini teenindamiseks tuleb 220 päeval aastas tagada esmaspäevast neljapäevani vähemalt kaks edasi-tagasi reisi päevas, üks hommikul ja üks õhtul, ning reede õhtul vähemalt üks edasi-tagasi reis, välja arvatud riigipühadel”.