19.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/10


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 14/03)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.10.2007

Abi nr

N 522/06

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Départements d'outre-mer (DOM)

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Loi de programme pour l'outre-mer

Õiguslik alus

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Piirkondlik areng

Abi vorm

Maksubaasi vähendamine

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 360 milj EUR

Abi osatähtsus

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Kõik sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Direction générale des impôts

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.10.2007

Abi nr

N 524/06

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

TVA non perçue récupérable

Õiguslik alus

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Piirkondlik areng

Abi vorm

Maksumäära vähendamine

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 200 milj EUR

Abi osatähtsus

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Kõik sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Direction générale des impôts

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.10.2007

Abi nr

N 529/06

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Départements d'outre-mer (DOM)

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Octroi de mer

Õiguslik alus

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Piirkondlik areng

Abi vorm

Maksumäära vähendamine

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 165 milj EUR

Abi osatähtsus

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Kõik sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Direction générale des douanes et des droits indirects

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

28.11.2007

Abi nr

N 385/07

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Freistaat Sachsen

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

ARISE Technologies Corporation

Õiguslik alus

35. GA-Rahmenplan

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Piirkondlik areng

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 7 440 000 milj EUR

Abi osatähtsus

15 %

Kestus

1.11.2006-31.10.2009

Majandusharud

Elektri- ja optikaseadmed

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.11.2007

Abi nr

N 496/07

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Fondo NEXT

Õiguslik alus

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Riskikapital

Abi vorm

Kapitalisüstid

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 12,23 milj EUR

Abi osatähtsus

Kestus

20.8.2007-10.10.2016

Majandusharud

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Lombardia

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/