22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/28


Komisjoni teatis nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ rakendamise raames

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiiviga seotud harmoneeritud standardite nimetuste ja tähiste avaldamine)

(2007/C 314/09)

Euroopa standardi-organisatsioon (1)

Standardi tähis ja pealkiri

(Viitedokument)

Viide asendatud standardile

Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev

(Märkus 1)

CENELEC

EN 60118-13:1997

Kuuldeaparaadid. Osa 13: Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

(IEC 60118-13:1997)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60118-13:2005

Elektroakustika. Kuuldeaparaadid. Osa 13: Elektromagnetiline ühilduvus

(IEC 60118-13:2004)

EN 60118-13:1997

Märkus 2.1

1.2.2008

CENELEC

EN 60522:1999

Röntgenitorukoostete püsifiltratsiooni kindlaksmääramine

(IEC 60522:1999)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60580:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Annuse tsooni toote mõõturid

(IEC 60580:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-1:1990

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded

(IEC 60601-1:1988)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1993 standardile EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

Märkus 3

-

Muudatus A2:1995 standardile EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

Märkus 3

-

Muudatus A13:1996 standardile EN 60601-1:1990

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.1996)

CENELEC

EN 60601-1-1:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-1: Üldised ohutusnõuded. Kollateraalstandard: Ohutusnõuded elektrilistele meditsiinisüsteemidele

(IEC 60601-1-1:2000)

EN 60601-1-1:1993

+ A1:1996

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2003)

CENELEC

EN 60601-1-2:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: Üldised ohutusnõuded. Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded ja testid

(IEC 60601-1-2:2001)

EN 60601-1-2:1993

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2004)

Muudatus A1:2006 standardile EN 60601-1-2:2001

(IEC 60601-1-2:2001/A1:2004)

 

1.3.2009

CENELEC

EN 60601-1-3:1994

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded. 3. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse üldnõuded rõntgendiagnostikaseadmetele

(IEC 60601-1-3:1994)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-1-4:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded. 4. Kollateraalstandard: Programmeeritavad elektrilised meditsiinisüsteemid

(IEC 60601-1-4:1996)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1999 standardile EN 60601-1-4:1996

(IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2002)

CENELEC

EN 60601-1-6:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldised ohutusnõuded. Koondstandard: Kasutatavus

(IEC 60601-1-6:2004)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-1-8:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Ohutuse üldnõuded. Koondstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavate häiresüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

(IEC 60601-1-8:2003)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2006 standardile EN 60601-1-8:2004

(IEC 60601-1-8:2003/A1:2006)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.1.2007)

CENELEC

EN 60601-2-1:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-1: Erinõuded elektronkiirendite ohutusele vahemikus 1 MeV kuni 50 MeV

(IEC 60601-2-1:1998)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2002 standardile EN 60601-2-1:1998

(IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.6.2005)

CENELEC

EN 60601-2-2:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded kõrgsageduse kirurgiliste instrumentide ohutusele

(IEC 60601-2-2:1998)

EN 60601-2-2:1993

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.8.2003)

CENELEC

EN 60601-2-2:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded kõrgsageduse kirurgiliste instrumentide ohutusele

(IEC 60601-2-2:2006)

EN 60601-2-2:2000

Märkus 2.1

1.10.2009

CENELEC

EN 60601-2-3:1993

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded lühilaineraviseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-3:1991)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1998 standardile EN 60601-2-3:1993

(IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2001)

CENELEC

EN 60601-2-4:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-4: Erinõuded südamedefibrillaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-4:2002)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-5:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-5: Erinõuded ultraheli füsioteraapiaseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-5:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-7:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-7: Erinõuded diagnostiliste röntgenigeneraatorite kõrgpingegeneraatorite ohutusele

(IEC 60601-2-7:1998)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-8:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded terapeutilise röntgeniseadmestiku ohutusele, mis töötab vahemikus 10 kV kuni 1 MV

(IEC 60601-2-8:1987)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1997 standardile EN 60601-2-8:1997

(IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-10:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-10: Erinõuded närvi- ja lihastestimulaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-10:1987)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2001 standardile EN 60601-2-10:2000

(IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2004)

CENELEC

EN 60601-2-11:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele

(IEC 60601-2-11:1997)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2004 standardile EN 60601-2-11:1997

(IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.9.2007)

CENELEC

EN 60601-2-12:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-12: Erinõuded kopsuventilaatoritele. Intensiivraviventilaatorid

(IEC 60601-2-12:2001)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-13:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anasteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele

(IEC 60601-2-13:2003)

EN 740:1998

+ A1:2004

+ AC:1998

Märkus 2.3

-

Muudatus A1:2007 standardile EN 60601-2-13:2006

(IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)

Märkus 3

1.3.2010

CENELEC

EN 60601-2-16:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-16: Erinõuded vere dialüüsi, vere filtreerimise ja vere filtreerimisseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-16:1998)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-17:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-17: Automaatjuhtimis- ja järellaadimisega brahhüteraapiaseadmete üldised ohutusnõuded

(IEC 60601-2-17:2004)

EN 60601-2-17:1996

+ A1:1996

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.3.2007)

CENELEC

EN 60601-2-18:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-18:1996)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2000 standardile EN 60601-2-18:1996

(IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.8.2003)

CENELEC

EN 60601-2-19:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Erinõuded imikuinkubaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-19:1990)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1996 standardile EN 60601-2-19:1996

(IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-20:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded transportimisinkubaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-20:1990

+ A1:1996)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-21:1994

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded väikelaste kiirgussoojendajate ohutusele

(IEC 60601-2-21:1994)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1996 standardile EN 60601-2-21:1994

(IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(13.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-22:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded diagnostiliste ja terapeutiliste laserseadmestike ohutusele

(IEC 60601-2-22:1995)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-23:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-23: Erinõuded nahaläbise partsiaalrõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

(IEC 60601-2-23:1999)

EN 60601-2-23:1997

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-24:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-24: Erinõuded infusioonpumpade ja kontrollerite ohutusele

(IEC 60601-2-24:1998)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-25:1995

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded elektrokardiograafide ohutusele

(IEC 60601-2-25:1993)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1999 standardile EN 60601-2-25:1995

(IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.5.2002)

CENELEC

EN 60601-2-26:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-26: Erinõuded elektroentsefalograafide ohutusele

(IEC 60601-2-26:2002)

EN 60601-2-26:1994

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.3.2006)

CENELEC

EN 60601-2-27:1994

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded elektroentsefalograafiliste seireseadmestike ohutusele

(IEC 60601-2-27:1994)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-27:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-27: Erinõuded elektroentsefalograafiliste seireseadmestike ohutusele

(IEC 60601-2-27:2005)

EN 60601-2-27:1994

Märkus 2.1

1.11.2008

CENELEC

EN 60601-2-28:1993

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded röntgenikiirguse allikate koostetele ja röntgentorude koostete ohutusele, meditsiinilise diagnoosi jaoks

(IEC 60601-2-28:1993)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-29:1999

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-29: Erinõuded kiiritusravi simulaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-29:1999)

EN 60601-2-29:1995

+ A1:1996

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.4.2002)

CENELEC

EN 60601-2-30:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-30: Erinõuded automaatsirkulatsiooniga kehasse mitteviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

(IEC 60601-2-30:1999)

EN 60601-2-30:1995

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.2.2003)

CENELEC

EN 60601-2-31:1995

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded sisetoiteallikaga väliste südamestimulaatorite ohutusele

(IEC 60601-2-31:1994)

PUUDUB

-

Muudatus A1:1998 standardile EN 60601-2-31:1995

(IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.1.2001)

CENELEC

EN 60601-2-32:1994

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded rõntgeniseadmestiku kaasseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-32:1994)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-33:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded magnetresonantsseadmestiku ohutusele, meditsiinilise diagnoosi jaoks

(IEC 60601-2-33:2002)

EN 60601-2-33:1995

+ A11:1997

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2005)

Muudatus A1:2005 standardile EN 60601-2-33:2002

(IEC 60601-2-33:2002/A1:2005)

Märkus 3

1.11.2008

CENELEC

EN 60601-2-34:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-34: Erinõuded kehasseviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

(IEC 60601-2-34:2000)

EN 60601-2-34:1995

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2003)

CENELEC

EN 60601-2-35:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded meditsiinilises kasutuses soojendamiseks mõeldud tekkide, patjade ja madratsite ohutusele

(IEC 60601-2-35:1996)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-36:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded kehaväliselt indutseeritud kivipurustusseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-36:1997)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-37:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-37: Erinõuded ultraheli meditsiinilise diagnostika- ja seireseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-37:2001)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2005 standardile EN 60601-2-37:2001

(IEC 60601-2-37:2001/A1:2004)

Märkus 3

1.1.2008

Muudatus A2:2005 standardile EN 60601-2-37:2001

(IEC 60601-2-37:2001/A2:2005)

Märkus 3

1.12.2008

CENELEC

EN 60601-2-38:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Erinõuded elektriga käitatavate haiglavoodite ohutuselele

(IEC 60601-2-38:1996)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2000 standardile EN 60601-2-38:1996

(IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-39:1999

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-39: Erinõuded kõhukelmedialüüsiseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-39:1999)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-40:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-40: Erinõuded elektromüograafide ja esilekutsutud reaktsiooni seadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-40:1998)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-41:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-41: Erinõuded kirurgiliste lampide ja diagnoosilampide ohutusele

(IEC 60601-2-41:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-43:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded sekkuvate protseduuride röntgeniseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-43:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-44:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded arvutitomograafia röntgeniseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-44:2001)

EN 60601-2-44:1999

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2004)

Muudatus A1:2003 standardile EN 60601-2-44:2001

(IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2005)

CENELEC

EN 60601-2-45:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafia röntgeniseadmestiku ja mammograafia stereotaksiliste seadmete ohutusele

(IEC 60601-2-45:2001)

EN 60601-2-45:1998

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2004)

CENELEC

EN 60601-2-46:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-46: Erinõuded operatsioonilaudade ohutusele

(IEC 60601-2-46:1998)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-47:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-47: Erinõuded ambulatoorsete elektrokardiograafiasüsteemide ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

(IEC 60601-2-47:2001)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-49:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-49: Erinõuded multifunktsionaalse patsienti jälgiva seadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-49:2001)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-50:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-50: Erinõuded väikelaste füsioteraapiaseadmestiku ohutusele

(IEC 60601-2-50:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60601-2-51:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-51: Erinõuded ohutusele, k.a. seadmete peamised funktsioneerimisnäitajad ning nõuded ühe- ja mitmekanalilistele elektrokardiograafide andmete registreerimis- ja analüüsiaparatuurile

(IEC 60601-2-51:2003)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60627:2001

Diagnostilised röntgenipildistusseadmestik. Üldotstarbeliste ja mammograafiliste hajuvusvastaste võrede karakteristikud

(IEC 60627:2001)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60645-1:2001

Elektroakustika. Audioloogiline seadmestik. Osa 1: Puhta siinustooni audiomeetrid

(IEC 60645-1:2001)

EN 60645-1:1994

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2004)

CENELEC

EN 60645-2:1997

Audiomeetrid. Osa 2: Kõneaudiomeetria seadmestik

(IEC 60645-2:1993)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60645-3:1995

Audiomeetrid. Osa 3: Lühikese kestusega auditoorse katse signaalid audiomeetrilisel ja neuro-otoloogilisel otstarbel

(IEC 60645-3:1994)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 60645-4:1995

Audiomeetrid. Osa 4: Laiendatud kõrgsagedusaudiomeetria seadmed

(IEC 60645-4:1994)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 61217:1996

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud

(IEC 61217:1996)

PUUDUB

-

Muudatus A1:2001 standardile EN 61217:1996

(IEC 61217:1996/A1:2000)

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.12.2003)

CENELEC

EN 61676:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Dosimeetriaseadmed, mida kasutatakse röntgenkiiretorude kaudsel pinge mõõtmisel diagnostilises radioloogias

(IEC 61676:2002)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 62083:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Nõuded kiiritusravi planeerimissüsteemide ohutusele

(IEC 62083:2000)

PUUDUB

-

CENELEC

EN 62220-1:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Röntgeniaparaatide tehnilised näitajad. Osa 1: Kogustõhususe leidmise määratlus

(IEC 62220-1:2003)

PUUDUB

-

Märkus 1:

Üldiselt on vastavuseelduse lõppemise kuupäevaks Euroopa standardiorganisatsiooni poolt määratud kehtetuks tunnistamise kuupäev („dow”), kuid selliste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatud erandjuhtudel võib see olla teisiti.

Märkus 2.1:

Uus (või muudetud) standard on sama käsitlusalaga kui asendatav standard. Määratud kuupäevast alates ei anna asendatav standard vastavuseeldust direktiivi olulistele nõuetele.

Märkus 2.3:

Uue standardi käsitlusala on kitsam asendatava standardi käsitlusalast. Määratud kuupäevast alates ei kehti enam (osaliselt) asendatava standardi vastavuseeldus direktiivi olulistele nõuetele nendele toodetele, mis kuuluvad uue standardi käsitlusalasse. Vastavuseeldus direktiivi olulistele nõuetele kehtib edasi nendele toodetele, mis endiselt (osaliselt) kuuluvad asendatava standardi käsitlusalasse, kuid ei kuulu uue standardi käsitlusalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viidatud standardiks EN CCCCC:YYYY, selle varasemad muudatused, kui neid on, ja uus viidatud muudatus. Asendatav standard (3. veerg) sisaldab seetõttu standardit EN CCCCC:YYYY ja standardi eelmisi muudatusi, kui need on olemas, ilma uue viidatud muudatuseta. Määratud kuupäevast alates ei anna asendatav standard vastavuseeldust direktiivi olulistele nõuetele.

Näide: Standardi EN 60601-1:1990 puhul kasutatakse järgmist:

CENELEC

EN 60601-1:1990

Elektrilised meditsiiniseadmed

Osa 1: Üldnõuded ohutusele

(IEC 60601-1:1988)

[Viidatud standard on EN 60601-1:1990]

EI OLE

[Asendatud standard puudub]

-

Muudatus A1:1993 standardile EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

[Viidatud standard on EN 60601-1:1990

+A1:1993 standardile EN 60601-1:1990]

Märkus 3

[Asendatud standard on EN 60601-1:1990]

-

Muudatus A2:1995 standardile EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

[Viidatud standard on EN 60601-1:1990

+A1:1993 standardile EN 60601-1:1990

+A2:1995 standardile EN60601-1:1990]

Märkus 3

[Asendatud standard on EN 60601-1:1990

+ A1:1993]

-

Muudatus A13:1996 standardile EN 60601-1:1990

[Viidatud standard on EN 60601-1:1990

+ A1:1993 standardile EN 60601-1:1990

+ A2:1995 standardile EN 60601-1:1990

+ A13:1996 standardile EN 60601-1:1990]

Märkus 3

[Asendatud standard on EN 60601-1:1990

+ A1:1993

+ A2:1995]

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.1996)


(1)  CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)