19.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/9


Põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

(2007/C 85/03)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 510/2006

“PECORINO DI FILIANO”

EÜ NR: IT/PDO/005/0279/25.02.2003

KPN ( X ) KGT ( )

Käesolevas kokkuvõttes esitatakse teabe andmise eesmärgil spetsifikaadi põhipunktid.

1.   Liikmesriigi vastutav asutus:

Nimi:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Aadress:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68

Faks:

(39) 06 42 01 31 26

E-post:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Rühm:

Nimi:

Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano

Aadress:

Via Giovanni XXIII

I-85020 Filiano (Potenza)

Tel.:

(39) 0971 83 60 10

Faks:

(39) 0971 83 60 09

E-post:

Koosseis:

Tootjad/töötlejad ( X ) Muud ( )

3.   Toote tüüp:

Klass 1.3. Juustud

4.   Spetsifikaat:

(määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 4 lõikega 2 ettenähtud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimetus: “Pecorino di Filiano”

4.2.   Kirjeldus: “Pecorino di Filiano ”on kõva juust, mis on toodetud punktis 4.3 osutatud geograafilises piirkonnas kasvatatavate lammaste ühest või kahest lüpsikorrast saadud toortäispiimast.

Poolkeedetud juust on silindrikujuline, alt ja pealt sile, sirgete, kergelt kumerate külgedega. Juustu koorel on juustuvormile iseloomulik muster ja kuldkollasest tumepruunini ulatuv värvus (olenevalt laagerdumisastmest), juustu pind on väljastpoolt töödeldud ekstra neitsioliiviõli ja veiniäädikaga.

Juustu sisu värv ulatub valgest õlgkollaseni. Viimane on iseloomulik enamlaagerdunud juustule. Juust on ühtlase konsistentsiga, milles esinevad ebaühtlaselt jaotunud väikesed augukesed.

Maitse on alguses mahe ja õrn, muutudes laagerdumise käigus üha teravamaks.

Rasva osakaal kuivaines ei tohi jääda alla 30 %.

Kaal jääb vahemikku 2,5 kuni 5 kg, juustu läbimõõt on 15 kuni 30 cm ja kõrgus 8 kuni 18 cm.

Toode antakse tarbimisse pärast vähemalt 180 päeva pikkust laagerdumist.

4.3.   Geograafiline piirkond: Piima tootmine, töötlemine ja sellest valmistatud juustu laagerdamine toimub spetsifikaadis määratletud piirkonnas, mis hõlmab Basilicata maakonna Potenzia provintsi 30 kommuuni, mis asuvad Apenniinide nõlvadel Monte Vulture ja Montagna grande di Muro Lucano massiivide vahel. Nimetatud piirkonnale on iseloomulikud vulkaanilised mullad ning lõhnataimerikkad looduslikud karjamaad.

4.4.   Päritolutõend: Selles piirkonnas on alati tegeletud lambajuustu tootmisega. Lambaid kasvatati siin juba Rooma vallutuste aegadel; kasvatused koondusid eelkõige Via Appia ümbrusesse, mis oli rändkarjatamise ehk tratturi võrgustiku peamine telg.

Hilisemal ajal oli lambajuustu tootmisel oluline roll Napoli kuningriigi majanduselus ning kuningriigi pealinna kaudu oli juustul loomulik turuväljund.

Doria suguvõsa, kes oli võimul alates aastast 1530, mil keiser Karl V annetas neile Monte Vulturet ümbritsevad maad, mis langevad suures osas kokku juustu “Pecorino di Filiano ”piirkondliku määratlusega, asutas piima ja villa töötlemiseks vajalikud tootmisstruktuurid ja ettevõtted. Suguvõsa põllumajandusregistritest on näha, et Filianos, mis 1952. aastal eraldus Avigliano kommuunist ja sai halduslikult iseseisvaks, oli 10 000 lammast, mis viidi suvel Ofanto jõe tasandikult kõrgematele karjamaadele Valle di Vitalbas.

Lambaid karjatatakse suurepärastel karjamaadel, kus on söödaks raihein, ristik, nurmikas, aruhein, tuulekaer, aed-liivatee ja apteegitill ning joogiks Monte Vulture vulkaaniliste nõlvade mineraalsooladerikas vesi. Töötlemiskeskutes võetakse vastu ainult nõuetele vastavat piima.

Piima kalgendamiseks kasutatakse kitse- ja lambamao laapi, mis on saadud spetsifikaadis ettenähtud nõuete üksikasjalikul järgimisel.

Laagerdamine ning sageli ka tootmine, kui tegemist on väikeste tootmisüksustega, toimub looduslikes lubjakoobastes või maa-alustes ruumides, mis annavad tootele värskuse ja hinnatavad organoleptilised omadused.

Vastavust originaalile kinnitatakse edaspidi erinõuete abil, mis on kohustuslikud piima tootjatele, juustu tootjatele, juustu kalgendajatele ning juustu portsjoniteks lõikamist tagavatele ettevõtjatele, kui need erinevad laagerdajatest. See tähendab, et volitatud kontrolliasutusele on dokumentide kontrolli või kohapealse kontrolli abil tagatud toote täielik jälgitavus igal hetkel.

4.5.   Tootmismeetod: “Pecorino di Filiano ”tootmiseks kasutatakse piima, mis on saadud järgmist tõugu lammastelt: Gentile di Puglia ja Gentile di Lucania, Leccese, Comisana, Sarda ning nende ristandid.

Nõuetekohaselt filtreeritud toorpiima soojendatakse traditsiooniliselt vaatides kuni temperatuurini 40 °C ning kui massi temperatuur on 36–40 °C lisatakse spetsifikaadi kirjelduste kohaselt mittetööstuslikult saadud laap.

Tekkinud kalgend purustatakse, seda otsast ümara puukulbiga tugevalt segades, kuni moodustuvad riisitera suurused tükid.

Pärast paariminutilist kalgendi setitamist eemaldatakse vadak ning juustukalgend pressitakse iseloomulikesse vormidesse, mis on valmistatud kõrkjatest või mõnest muust toiduainetele kohasest kõrkjalaadsest materjalist.

Vadaku väljanõrutamiseks pressitakse kalgendit õrnalt käsitsi. Seejärel kastetakse vormid viieteistkümneks minutiks vadakusse, mida on kuumutatud temperatuurini kuni 90 °C.

Juust kuivsoolatakse või kastetakse küllastunud soolalahusesse.

Seejärel pannakse juust vähemalt 180 päevaks laagerduma looduslikesse lubjakoobastesse või maa-alustesse ruumidesse, mille püsitemperatuur on 12–14 °C ning niiskus 70–85 %. Alates kahekümnendast laagerdumispäevast võib juustu pinda töödelda ekstra neitsiõli ja veiniäädikaga.

Juustu “Pecorino di Filiano ”toodetakse kogu aasta vältel.

4.6.   Seos: Lambajuust on saanud nime Basilicata maakonna Potenza provintsis asuva Filiano kommuuni (endine Lucania) järgi.

Tootmise kõrghooaeg on kevad ja suve algus, kui lambaid karjatatakse suurepärastel kevadistel mägikarjamaadel, kui on lihavõtteaegne suurem nõudmine lambaliha järele ja kui on korraline lammaste poegimise hooaeg. Nii annavad lambad kõige rohkem piima just ajal, kui looduslikel karjamaadel kasvab kõige rikkalikumalt söödakultuure (raihein, ristik, nurmikas, aruhein, kerahein, hiirehernes, tuulekaer) ja ravimtaimi (aed-liivatee, kassinaeris, apteegitill).

Piima töödeldakse tavapäraselt väikestes juustukodades, kus valmistatakse ise ka spetsifikaadis ette nähtud traditsioonilisel viisil laap, mis peab vastama nõuetele vastavuse kontrollile. Tootmismeetodi puhul arvestatakse väga toorainega, mis peab tagama tootele parimad organoleptilised omadused. Rõhutada tuleb vajadust kasutada toorpiima — 24 tunni jooksul pärast lüpsi tuleb alustada piima töötlemist ja traditsioonilist laabi ettevalmistamist piima kalgendamiseks.

Toote seotusest keskkonnaga annab tunnistust asjaolu, et juust laagerdub looduslikes lubjakoobastes või nende puudumisel ruumides, mille tingimused on sama temperatuuri ja niiskusastmega. Sellised eritingimustega ruumid, mida juustu “Pecorino di Filiano ”tootvad karjakasvatajad ja töötlejad kasutavad, annavadki juustule tema iseloomuliku värskuse ja organoleptilised omadused.

Eelmisel sajandil juustule osaks saanud kuulsusest annab tunnistust ka Pecorino di Filiano laat, mis toimub ilma katkestusteta juba üle kolmekümne aasta ning millel osaleb rohkesti tootjaid, eksperte ja tarbijaid.

4.7.   Kontrolliasutus:

Nimi:

AGROQUALITA

Aadress:

Via Montebello, 8

I-00185 Roma

Tel:

(39) 06 47 82 24 63

Faks:

E-post:

agroqualita@agroqualita.it

4.8.   Märgistus: Juust “Pecorino di Filiano ”peab kandma turuletoomisel kuuma rauaga sissepressitud eristusmärki, millel on kujutatud ovaali sees olevat tähte F ja tähekest, ning neid ümbritsevaid sõnu “PECORINO di FILIANO ”ja “denominazione di origine protetta ”või selle lühendit “D.O.P.”.

Toodet võib turustada ka märgistust kandva terve juustu pool- või veerandportsjonina.