24.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 148/15


Põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

(2006/C 148/05)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse(EÜ) nr 510/2006 artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

Registreerimistaotlus vastavalt artiklile 5 ja artikli 17 lõikele 2

“ŠTRAMBERSKÉ UŠI”

EÜ nr: CZ/0378/18.10.2004

KPN ( ) KGT (X)

Käesolev kokkuvõte on koostatud üksnes teavitamiseks. Üksikasjaliku teabe saamiseks palutakse huvitatud isikutel tutvuda tehnospetsifikaadi täieliku variandiga, mille võib saada 1. jaos viidatud riigi ametiasutustest või Euroopa Komisjonist. (1)

1.   Liikmesriigi vastutav talitus

Nimi:

Úřad průmyslového vlastnictví (tööstusomandi õiguskaitse amet)

Aadress:

Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč

Tel.:

(420) 220 383 111

Faks:

(420) 224 324 718

E-post:

posta@upv.cz

2.   Taotlejate Rühm:

Nimi:

Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší

Aadress:

Město Štramberk, Náměstí č. 9

CZ-742 66 Štramberk

Tel.:

(420) 556 812 094

Faks:

(420) 556 812 094

E-post:

podatelna@stramberk.cz

Koosseis:

tootjad/töötlejad ( X ) KGT ( X )

3.   Toote liik:

Rühm 2.4 pagaritoode

4.   Tehnospetsifikaat (artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimi: “Štramberské uši”

4.2.   Kirjeldus: Ajaloolise retsepti järgi püülijahust, kristallsuhkrust, munadest, veest, küpsetuspulbrist, vürtsidest (kaneel, aniis, nelk, tähtaniis) ja meest või karamellist valmistatud pagaritoode. Tainas rullitakse või vormitakse ringikujuliseks (2-3 cm paks, läbimõõt 9,5-12 cm) ja pärast küpsetamist vormitakse inimese kõrva kuju meenutavaks torbikuks. Maitse ja lõhn kasutatud vürtsidest. Tootele iseloomuliku peene lõhna säilitamiseks ei tohi vürtsidega liialdada. Taignasse ei ole lubatud lisada muid keemilisi lisandeid peale küpsetuspulbri. Küpsetisi müüakse lahtiselt, enamasti 5–10 kaupa kotikeses, erineva täidisega või koheseks tarbimiseks ettenähtud seguna.

4.3.   Geograafiline ala: Štramberki linn ja selle lähim ümbruskond.

4.4.   Päritolutõend: Iga toote jälgitavus on tagatud. Igal tootel esitatakse tootja aadress, tootja number ja telefoninumber, koostisained, kaal, “parim enne” kuupäev, toote liik ja rühm.

Lisaks kasutavad ühenduse liikmed litsentsilepingu alusel registreeritud kaubamärke, mille valdaja on Štramberki linn, kes on Štramberské uši tootjaid esindava ühingu üks liige.

Riikliku põllumajandustoodete ja toiduainete kontrollameti kohalik vastutav inspektsioon kontrollib tehnospetsifikaadist kinnipidamist.

4.5.   Valmistamismeetod: Munad vahustatakse suhkruga, lisatakse jahu, millesse on segatud küpsetuspulber, vesi, vürtsid ja mesi või karamell. Tainas valatakse küpsetusplaadile ühtlase kujuga ringidena või rullitakse, lõigatakse ringid välja ja pannakse plaadile. Seejärel küpsetatakse ja vormitakse soojalt torbikukujuliseks.

Jahtunud “kõrvad” laotakse üksteise sisse ja pakitakse läbipaistvatesse kottidesse.

4.6.   Seos piirkonnaga: Legendid Štramberské uši kohta ulatuvad mongolite salakroonikani, mis pandi kirja 13 aastat pärast Mongoli riigi rajaja, võimsa maailmavallutaja Tšingis-khaani surma. 1241. aastal piiras tatarlaste väeosa Štramberki linnust. Osa elanikest varjas end linnuses, teine osa Kotouči mäel. Ööl enne Kristuse taevaminemispüha möllas tugev torm paduvihmaga ja tulvavesi uputas tatarlaste väed. Nende laager hävis ja ellujäänud põgenesid kiirustades. Selles kohas leiti kotid täis kõrvu, mille tatarlased olid ära lõiganud tapetud kristlastelt. Jumala tänamiseks korraldasid elanikud sellest peale igal aastal Kristuse taevaminemispühal palverännaku Kotouči mäele. Nende kurjade aegade mälestuseks küpsetatakse “Štramberki kõrvu” Štramberkis tänapäevani.

Štramberské uši küpsetatakse juba ammustest aegadest, varem küpsetati neid Kristuse taevaminemispühal, tänapäeval aga sõltumata sellest päevast minevikusündmuste meenutamiseks. Retsepti on põlvest põlve edasi antud, nii et Štramberkis ei leidu peret, kus “kõrvu” ei küpsetataks. Seda kommet teistes piirkondades ei ole ega ole ka sarnast legendi, millel oleks seos mõne teise piirkonnaga. Traditsiooni säilitamiseks ja originaalretsepti hoidmiseks, aga ka toote kõrge kvaliteedi tagamiseks on Štramberki linn 1991. aastast riikliku kaubamärgi ja toote nimetuse “Štramberské uši” omanik ja sellega märgistavad Štramberki “kõrvade” tootjad oma tooteid. 2000. aastal registreeriti retsept kaitstud päritolunimetusena numbri 175 all, millega on piiritletud ka territoorium, kus Štramberské uši võib küpsetada.

4.7.   Kontrolliorgan:

Nimi:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Olomouc

Aadress:

Pavelkova 13, CZ-772 85 Olomouc

Tel.:

(420) 585 151 514

Faks:

(420) 585 151 511

E-post:

olomouc@szpi.gov.cz

4.8.   Märgistamine: Toode on pakitud läbipaistvasse polüpropüleenikotti. Pakendi sees värvilisel väljal on trükitud nimi Štramberské uši (riiklikult kaitstud kaubamärk nr 227 965), nime all on lühike tekst selle küpsetise päritolu kohta. Selle all on tootja aadress, tootja number ja telefoninumber, kaal, koostisained, “parim enne” kuupäev, toote liik ja rühm, kõik vastavalt põllumajandusministeeriumi dekreedile nr 324/1997 seadustekogu toidu teabega märgistuse meetodite kohta (…) ja nr 333/1997 seadustekogu toidu kohta (…).

Pakendi alumise osa vasakus nurgas väljaspool värvilist välja on kirjas riiklikult kaitstud kombineeritud kaubamärk 179 248 Štramberské uši. Mõlema kaubamärgi omanik on Štramberki linn, kes on Štramberské uši tootjaid esindava ühingu üks liige. Ühenduse teised liikmed kasutavad neid kaubamärke litsentsilepingute alusel, mis on registreeritud kaubamärkide registris tööstusomandi õiguskaitse ametis Prahas. Riiklikult kaitstud kombineeritud kaubamärgi nr 179 248 kõrval on ka järgmine tekst: “Käesolev toode on kaitstud kaubamärkidega nr 179 248 ja 227 965 ning kaitstud päritolunimetusega nr 175.”

Teksti kirja suuruse ja liigi, värvi ja sildi lõpliku märgistuse valib iga tootja ise kooskõlas eespool nimetatud õigusnormidega.

4.9.   Siseriiklikud nõuded: —


(1)  Euroopa Komisjon, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika osakond, B-1049 Brüssel.