14.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/19


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2006/C 139/03)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Itaalia (Campania)

Abi nr: N 77/06

Nimetus: Toetused loodusõnnetustes kahjustatud põllumajanduspiirkondadele (külm ajavahemikus 31. jaanuarist kuni 8. märtsini 2005 Salerno provintsis)

Eesmärk: Hüvitada põllumajandustootmisele halbade ilmastikutingimuste tekitatud kahjud

Õiguslik alus: Decreto legislativo n. 102/2004

Eelarve: Vt heakskiidetud kava (NN 54/A/04)

Abi osatähtsus või summa: Kuni 100 %

Kestus: Kuni maksete lõpuni

Muu teave: Komisjoni heakskiidetud kava kohaldamismeede vastavalt riigiabile NN 54/A/2004 (komisjoni 7. juuni 2005. aasta kiri K(2005)1622lõplik)

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Abi number: N 88/2006

Nimetus: TSEde suhtes resistentsete lammaste kohustuslik aretusprogramm

Eesmärk: Kehtestada TSEde suhtes resistentsete lammaste kohustuslik aretusprogramm, mille raames määratakse genotüüp ja eemaldatakse ARR-alleeliga jäärad

Õiguslik alus: Ei ole veel lõpetatud. 2006. aasta lammaste genotüübi määramise määrused peaks jõustuma 2006. aasta aprillis

Eelarve: 53,1 miljonit GBP (77,8 miljonit EUR)

Abi osatähtsus või summa: Kuni 100 %

Kestus: 2006. aasta aprillist kuni 2011. aasta aprillini

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Prantsusmaa

Abi number: N 105/06

Nimetus: Laiendus. Toetus parfüümitaimede, aromaatsete taimede ja ravimtaimede sektorile

Eesmärk: Parfüümitaimede, aromaatsete taimede ja ravimtaimede sektori toetuse pikendamine viieks aastaks, suurendades eelarvet

Õiguslik alus: Code Rural legislative part, Articles L 621-1 to 621-11

Eelarve: Eelarve suurendamine: 250 000 EUR (50 000 EUR aastas)

Abi osatähtsus või summa: Kuni 100 %

Kestus: Pikendamine viieks aastaks kuni aastani 2011

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Tšehhi Vabariik

Abi nr: N 111/2005

Nimetus: Veinifondi toetus

Eesmärk: Abi kvaliteetveinide tootmise ja turunduse edendamiseks, viinamarjakasvatuse ja veinitootmise ning veinide, mis on toodetud kooskõlas määruse (EMÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) artiklitega 54–58, reklaamimisega seotud tehnilise abi korraldamiseks

Õiguslik alus:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Eelarve: Aastaeelarve: 70 000 000 CZK (ligikaudu 2,3 miljonit EUR)

Abi osatähtsus või summa: Muutuv

Kestus: Tähtajatu

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Portugal

Abi nr: N 291/2005

Nimetus: Krediidiliin loomasöötade jaoks

Eesmärk: Hüvitada veiste, lammaste ja kitsede ekstensiivse kasvatusega tegelevate ettevõtete omanikele ning mesinikele Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve põllumajanduspiirkondade sekkumisalades Portugali 2004. aasta novembrist laastanud põua tekitatud kahju

Õiguslik alus: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Eelarve: 2,25 miljonit EUR

Abi osatähtsus või summa: 4,5 % maksimaalselt

Kestus: 2006. aasta lõpuni

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Tšehhi Vabariik

Abi nr: N 427/2005

Nimetus: Veiste infektsioosse rinotrahheiidi (IBR) riiklik tauditõrjeprogramm

Eesmärk: Toetus loomahaiguste vastu võitlemiseks

Õiguslik alus: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Eelarve: Kogueelarve: 458 000 000 CZK (ligikaudu 16 131 000 EUR)

Aastas:

2006 — 112 000 000 CZK

2007 — 63 000 000 CZK

2008 — 62 000 000 CZK

2009 — 69 000 000 CZK

2010 — 70 000 000 CZK

2011 — 55 000 000 CZK

2012 — 27 000 000 CZK

Abi osatähtsus või summa: 50 %

Kestus: 2006 — 2012

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/