1.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 244/20


AJAVAHEMIKUL 1. AUGUST 2004–31. AUGUST 2004 KOMISJONIS VASTU VÕETUD SEADUSANDLIKE ETTEPANEKUTE LOETELU  (1)

(2004/C 244/05)

Dokument

Osa

Vastuvõtmise kuupäev

Pealkiri

COM(2004) 545

 

9.8.04

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2287/2003 seoses kalapüügivõimalustega Gröönimaa vetes

COM(2004) 559

1

16.8.04

Ettepanek: nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu allkirjastamise kohta võitlemiseks pettuste ja muu nende finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu

COM(2004) 559

2

16.8.04

Ettepanek: nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu sõlmimise kohta võitlemiseks pettuste ja muu nende finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu

COM(2004) 563

 

18.8.04

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/328/EMÜ seoses ühendusesiseseks kaubanduseks ettenähtud veisesperma säilitamisega

COM(2004) 571

 

26.8.04

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http//europa.eu.int/eur-lex


(1)  See loetelu on piiratud KOM-dokumentidega, mis vastavad avaldamise tingimustele.