31.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/161


Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/29)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

170 000

406 000

 

 

Jaotis 9 — Kogusumma

170 000

406 000

 

 

KÕIK KOKKU

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

KOOLITUS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

 

 

 

 

Jaotis 9 — Kogusumma

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

 

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Kokku AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Kokku AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Kokku AST/SC

Kokku

138

113

127

Kõik Kokku

138

113

127

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

FG kokku

42

39

Riikide lähetatud eksperdid

29

27

Kokku

71

66