24.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 89/6


Nõukogu 17. veebruari 2020. aasta otsuse (ÜVJP) 2020/215 (millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 45, 18. veebruar 2020 )

Leheküljel 4 artikli 1 punktis 1

asendatakse

„1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu otsus 2011/101/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Zimbabwes“.“

järgmisega:

„1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu otsus 2011/101/ÜVJP, 15. veebruar 2011, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Zimbabwes“.“