14.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/34


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. jaanuari 2019. aasta määruse (EL) 2019/26 (millega täiendatakse liidu tüübikinnitust käsitlevaid õigusakte seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 8 I, 10. jaanuar 2019 )

Kaanel ja leheküljel 1

asendatakse

„II    Muud kui seadusandlikud aktid

järgmisega:

„I    Seadusandlikud aktid“.