14.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 231/27


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1237,

12. september 2018,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP.

(2)

Nõukogu võttis 12. märtsil 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/392, (2) millega pikendati otsuses 2014/145/ÜVJP sätestatud meetmete kehtivust veel kuue kuu võrra.

(3)

Võttes arvesse Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse kahjustamise või ohustamise jätkumist, tuleks otsuse 2014/145/ ÜVJP kehtivust pikendada veel kuue kuu võrra.

(4)

Nõukogu vaatas läbi otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud kanded ja otsustas muuta teatavaid isikuid ja üksusi käsitlevat teavet.

(5)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. märtsini 2019.“

Artikkel 2

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 12. september 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  Nõukogu 12. märtsi 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/392, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 69, 13.3.2018, lk 48).


LISA

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded, mis on esitatud otsuse 2014/145/ÜVJP lisas, asendatakse järgmiste kannetega.

 

Isikud:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Sünniaeg: 15.7.1974

Sünnikoht: Kharkiv, Ukraina NSV

Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid ta andis ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele.

Ta oli Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku ülema asetäitja kuni 2015. aasta oktoobrini.

Alates 2015. aastast õpib ta Venemaa relvajõudude peastaabi sõjaväeakadeemias.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduse ja riigi ülesehitamise komisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes avaldustes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi“.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordzhonikidze, Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni endine liige. Tema volitused Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liikmena lõppesid 2017. aasta septembris.

Alates 2017. aasta septembrist on ta Põhja-Osseetia parlamendi esimehe esimene asetäitja.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Sünniaeg: 30.7.1970

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad)

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Juhtis isiklikult meeleavaldust, millega toetati Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas.

Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma välisasjade komisjoni endine aseesimees ja praegune liige.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Sünniaeg: 21.12.1963

Sünnikoht: Moskva

Venemaa Föderatsiooni endine asepeaminister. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima.

21.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Sünniaeg: 1.9.1956

Sünnikoht: Zaporozhye, Ukraina NSV

Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

26. septembril 2017 vabastati ta Venemaa Föderatsiooni presidendi dekreediga sellest ametist ning saadeti erru.

Alates 2017. aasta septembrist on ta Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige, annekteeritud Sevastopoli linna esindaja.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Sünniaeg: 10.10.1955

Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Krimmi valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi „referendumi“ läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt „referendumi“ tulemuste allkirjastamise eest.

Krimmi valimiskomisjoni esimehena osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

21.3.2014

32.

Kindralleitnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Sünniaeg: 5.12.1959

Sünnikoht: Osh, Kirgiisi NSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi saadetud Vene vägede (mida Venemaa nimetab jätkuvalt ametlikult „kohalikuks omakaitseks“) endine de facto ülem. Lõuna sõjaväeringkonna endine aseülem. Praegu on ta Venemaa relvajõudude peastaabi sõjaväeakadeemia avaliku halduse ja riikliku julgeoleku osakonna juhataja.

21.3.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Khartsyzsk, Donetski piirkond

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse“ üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu“ liige, „rahvusnõukogu infopoliitika- ja infotehnoloogiakomitee“ endine esimees ja praegune liige.

29.4.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Sünniaeg: 25.7.1980

Sünnikoht: Makiivka, Donetski oblast

Üks omavoliliselt väljakuulutatud „Donetski Rahvavabariigi“ relvajõudude endisi ülemaid. Nimetatud relvajõudude üks eesmärke on „Donetski Rahvavabariigi“ ühe juhi Pushylini sõnul „kaitsta Donetski Rahvavabariigi rahvast ja vabariigi territoriaalset terviklikkust“.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Sünniaeg: 18.3.1980

Sünnikoht: Mikhailovka, Vorošilovgradi piirkond, Ukraina NSV, või Yevpatoria, Ukraina NSV

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Riigiduumas.

Endine „Krimmi Vabariigi“ prokurör. Viis aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastase võitluse komisjoni aseesimees.

12.5.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Sünniaeg: 20.6.1956 või 6.10.1956

Sünnikoht: Djerzjinsk, Donetski piirkond

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest.

Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Sünniaeg: 17.5.1954

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) viienda osakonna juht.

FSB kõrge ametnikuna (kindralkolonel) juhib ta osakonda, mille vastutusalasse kuulub luure- ja rahvusvaheline tegevus.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Sünniaeg: 10.7.1981

Sünnikoht: Kuibyshev, Samara

Riigiduuma liige.

Riigiduuma liikmena kuulutas ta Moskvas välja tunnustamata „Donetski Rahvavabariigi“„de facto saatkonna“ avamise; ta osaleb Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

Praegu Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kehakultuuri-, spordi- ja noorteküsimuste komisjoni esimees.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Sünniaeg: 23.12.1960

Sünnikoht: Vyselki, Krasnodari piirkond

Endine Krasnodari krai kuberner.

Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja andis talle medali „Krimmi vabastamise eest“ seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele „juhtkonnale“.

Endine Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Sünniaeg: tõenäoliselt 23.7.1981

„Luganski Rahvavabariigi“ nn valitsuse endine pressiesindaja, kes tegi avaldusi, milles õigustatakse muu hulgas Ukraina sõjalennuki allatulistamist, pantvangide võtmist, ebaseaduslike relvastatud rühmituste võitlustegevust, mis on seetõttu kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

LNRi pressiteenistuse endine pressiesindaja.

30.7.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич РОДКИН)

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva

„Donetski Rahvavabariigi“ endine esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Üks „Donbassi vabatahtlike liidu“ endisi juhte.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Sünniaeg: 11.2.1968

Venemaa armee kindralmajor. 76. õhudiviisi endine komandör; see diviis on olnud kaasatud Venemaa sõjalisse kohalolekusse Ukraina territooriumil, eeskätt Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ajal. Alates 2018. aastast õhudessantvägede staabiülema asetäitja.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Sünniaeg: 29.9.1982 või 23.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni“ endise juhina vastutas ta nn valimiste korraldamise eest 2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigis“. Nende „valimistega“ rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta detsembrini „Luganski Rahvavabariigi“ nn justiitsminister.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Lugansk

Endine seadusevastase „Luganski Rahvavabariigi“ nn justiitsminister. Alates 2015. aasta oktoobrist „Luganski Rahvavabariigi“ nn keskvalimiskomisjoni esimees.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Sünniaeg: 20.1.1988

Sünnikoht: Krasnoarmëisk

Endine „Donetski Rahvavabariigi“ nn justiitsminister.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Sünniaeg: 25.7.1978 (või 23.3.1975)

Sünnikoht: Krasny Luch, Vorošilovgrad, Luganski piirkond

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ nn peaprokurör (kuni oktoobrini 2017). Praegune „Luganski Rahvavabariigi“ nn justiitsminister.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Sünniaeg: 17.7.1970

Endine Sevastopoli valimiskomisjoni esimees. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018“

 

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„3.

„Lugansk People's Republic“ („Luganski Rahvavabariik“)

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Ametlik teave:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

„Luganski Rahvavabariik“ loodi 27. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ lõid 22. mail 2014„Novorossija Föderaalriigi“.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Luganski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega separatistlikusse „kaguarmeesse“ ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

4.

„Donetsk People's Republic“ („Donetski Rahvavabariik“)

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Ametlik teave:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

„Donetski Rahvavabariik“ kuulutati välja 7. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

„Donetski Rahvavabariik“ ja „Luganski Rahvavabariik“ kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua nn Novorossija Föderaalriik.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

„Donetski Rahvavabariik“ on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army“

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Ametlik teave:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Tel:

+7-8-908-178-65-57

Sotsiaalmeedia: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard

Aadress: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Teine aadress: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

„Suure Doni Armee“ („Great Don Army“) moodustas kasakate rahvuskaardi („Cossack National Guard“), mis vastutab Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest Ida-Ukrainas, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning ohustades Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud Nikolay KOZITSYNiga, kes on kasakate vägede juht ja vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate separatistide juhtimise eest.

25.7.2014

7.

„Sobol“

„Соболь“

Ametlik teave:

http://soboli.net

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/sobolipress

Tel:

(0652) 60-23-93

E-post: SoboliPress@gmail.com

Aadress: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central“)

Radikaalne paramilitaarne organisatsioon, mis toetab varjamatult jõu kasutamist selleks, et lõpetada Ukraina kontroll Krimmi üle, kahjustades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

8.

Nn Luganski omakaitse („Lugansk Guard“)

„Луганская гвардия“

Sotsiaalmeedia ja muu teave:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luganski omakaitseüksus, mis vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud aktiivse juhi German PROPOKIViga, kes osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises ja salvestas hõivatud hoones videoläkituse president Putinile ja Venemaale.

25.7.2014

9.

Nn kaguarmee („Army of the Southeast“)

„Армии Юго-Востока“

http://lugansk-online.info/statements

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/lugansksbu

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks.

Vastutab julgeolekubüroo hoone hõivamise eest Luganski piirkonnas.

Seotud Valeri BOLOTOViga, kes kanti loetellu kui üks rühma juhtidest.

Seotud Vasyl NIKITINiga, kes vastutab nn Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest.

25.7.2014

10.

Nn Donbassi omakaitse („People's Militia“) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Vabatahtlike telefoninumber Venemaal:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

E-post: novoross24@mail.ru

Aadress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ukraina idaosas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ukraina idaosas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. On seotud Pavel Gubareviga, kes vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks“.

25.7.2014

11.

„Vostoki pataljon“ („Vostok battalion“)

„Батальон Восток“

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks. Vastutab Ukraina idaosas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Osales aktiivselt sõjalistes operatsioonides, mille tulemusel hõivati Donetski lennujaam.

„Donetski Rahvavabariigi“ relvajõudude nn esimese sõjaväekorpuse osa.

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Sanatoorium „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий ‘Нижняя Ореанда’)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

17.

Crimean Republican Enterprise „Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kood: 01271681

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle ettevõttele „Azovsky likerovodochny zavod“ kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

Pankrotimenetlus pooleli.

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество ‘Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз - Антей“’

(teise nimega CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; teise nimega ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; teise nimega ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ‘Алмаз - Антей’;)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Veebileht: almaz-antey.ru;

e-posti aadress antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ukraina idaosas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antey seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

24.

Donetski Vabariik (Donetsk Republic)

(ühiskondlik organisatsioon)

Донецкая республика

Ametlik teave:

http://oddr.info/

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Donetski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Selle juht on Alexander ZAKHARCHENKO ja asutaja Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate „Luganski rahvavabariigi“ nn valimistele 2. novembril 2014. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) - Luganski majandusliit

Луганский экономический союз

Ametlik teave:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Luganski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Esitas nn Luganski rahvavabariigi nn juhi kandidaadiks Oleg AKIMOVi. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

30.

Sparta battalion

Батальон „Спарта“

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi“„esimese sõjaväekorpuse“ osa. Nimetatakse väeüksuseks 08806. 2017. aasta novembris sai üksus mõrvatud separatistliku sõjakomandöri Arsen Pavlovi (teise nimega Motorola) auks tema nime.

16.2.2015

33.

Prizraki brigaad

Бригада „Призрак“

mail@prizrak.info

Тel: 8985 130 9920

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski Rahvavabariigi“„teise sõjaväekorpuse“ osa.

Tuntud ka kui 14. motolaskurpataljon.

16.2.2015“