9.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/55


Komisjoni 4. detsembri 2017. aasta määruse (EL) 2017/2228 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 319, 5. detsember 2017 )

Leheküljel 4 lisas tabeli veerus a „Viitenumber“

asendatakse

„X“

järgmisega:

„306“.

Leheküljel 5 lisas tabeli veerus a „Viitenumber“

asendatakse

„Y“

järgmisega:

„307“.