17.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/53


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2017/C 84/11)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2017

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 689 554

694 928,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

88,03

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

78 678,07

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOKKU

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitumine 2015

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBIILSUS

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

542 800

542 800

633 607,84

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 150

13 400

19 937,21

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

108 600

135 350

112 321,92

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

8 014 690

 

 

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

102 500

 

 

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 985 735

3 844 749,21

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 732 000

2 660 052,20

 

Jaotis 3 — Kogusumma

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

29 750,63

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

138 059

159 865,77

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

410 000

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOKKU

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste

2015

2016

2017

31.12.2015

Heaks kiidetud

31.12.2016

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

AD kokku

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

AST kokku

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

 

Kõik kokku

40

42

39

41

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang 2016. aastal (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

Lepingulised töötajad

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

FG kokku

24

24

24

Local staff

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

25

25

25