9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 333/31


Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2016/C 333/09)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 217 000

 

9 217 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

9 217 000

 

9 217 000

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

3

TOETUSTEST SAADUD TULUD

3 0

EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

 

330 000

330 000

3 1

KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL

 

420 000

420 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

 

750 000

750 000

 

KÕIK KOKKU

9 217 000

750 000

9 967 000

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

ÜLDINE TEAVE / TEABEVAHETUS

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

TEGEVUSE KOORDINEERIMINE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

VAHENDITE OMANDAMINE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

KÕIK KOKKU

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000