9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 333/27


Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2016/C 333/08)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

4 000 000

 

4 000 000

1 9

RESERV

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Jaotis 1 — Kogusumma

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Jaotis 2 — Kogusumma

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Jaotis 3 — Kogusumma

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

4 584

4 584

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

4 584

4 584

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

107 367 309

3 232 100

110 599 409

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

KOOLITUS

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Jaotis 1 — Kogusumma

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

 

 

 

 

 

 

2 5

KOOSOLEKUKULUD

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Jaotis 2 — Kogusumma

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Jaotis 4 — Kogusumma

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

TEGEVUSKULUD – PIC

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Jaotis 5 — Kogusumma

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

 

 

 

 

 

 

 

Jaotis 9 — Kogusumma

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409