16.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/14


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/241,

9. veebruar 2015,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse olukorra jätkuvat tõsidust Ukrainas, on nõukogu seisukohal, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada veel isikuid ja üksusi.

(3)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 16. veebruaril 2015.

See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. veebruar 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu.

I.   Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

133.

Pavel DREMOV, teise nimega Batya

Павел ДРЁМОВ

Sünniaeg ja -koht: 1976, Stahhanov

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Esimene kasakate rügement” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Sünniaeg ja -koht: 1991, Peterburi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, teise nimega Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (teise nimega Моторóла)

Sünniaeg ja -koht: 2.2.1983, Uhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH,

teise nimega Givi Михаил Толстых

Sünniaeg ja -koht: 1980, Ilovaisk

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Somali pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Nn Donetski rahvavabariigi kaitseministeeriumi nn asekomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Seadusevastase nn Luganski rahvavabariigi nn justiisminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Nn Luganski rahvavabariigi ministrite nõukogu nn aseesimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi omakaitse nn ülemkomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Sünniaeg ja -koht: 20.11.1988, Krasnoarmeisk

Nn Donetski rahvavabariigi nn justiitsminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Sünniaeg: 27.1.1974

Nn Donetski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Sünniaeg ja -koht: 22.4.1985, Herson

Nn Donetski rahvavabariigi nn kommunikatsiooniminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn majandusarengu- ja kaubandusminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Sünniaeg ja -koht: 1975, Krasny Luch, Vorošilovgrad Lugansk

Nn Luganski rahvavabariigi nn peaprokuröri kohusetäitja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1955, Omsk

Asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Sünniaeg ja -koht: 8.5.1956, Kaunas, Leedu

Esimene asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Sünniaeg ja -koht: 9.11.1963, DDR

Põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb mõlemas ametis aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Sünniaeg ja -koht: 11.9.1937, Tchassov Yar, Ukraina

Riigiduuma liige.

Ta külastas nn Donetski rahvavabariiki ja tegi oma visiidi ajal separatiste toetavaid avaldusi. Samuti nimetati ta nn Donetski rahvavabariigi aukonsuliks Venemaa Föderatsioonis.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Sünniaeg ja -koht: 14.3.1955, Kaliningradi oblast, NSVL

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Asutas kodanikuliikumise „Krassnaya Moskva – punase Moskva patriootlik rindeabi”, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

II.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

29.

Kasakate rahvuskaart

Казачья Национальная Гвардия

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

30.

Sparta pataljon

Батальон „Спарта”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Arseny PAVLOV ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

31.

Somali pataljon

Батальон „Сомали”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Mikhail TOLSTYKH (teise nimega Givi) ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

32.

Zarya pataljon

Батальон „Заря”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

33.

Prizraki brigaad

Бригада „Призрак”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Oleksiy MOZGOVY ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

34.

Oploti pataljon

Батальон „Оплот”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

35.

Kalmiuse pataljon

Батальон „Кальмиус”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

36.

Surmapataljon

Батальон „Смерть”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

37.

Rahvaliikumine „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Rahvaliikumine „Novorossiya”/„Uus Venemaa” asutati 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov (arvatavasti Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) luure peadirektoraadi töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi nn Novorossiale, sealhulgas Ida-Ukraina võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015