15.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 752/2014,

24. juuni 2014,

millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sellised taimsed ja loomsed tooted, mille suhtes kohaldatakse määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidide jääkide piirnorme ning kõnealuse määruse sätteid, on loetletud kõnealuse määruse I lisas.

(2)

Asjaomaste toodete kohta tuleks kõnealuse määruse I lisas esitada täiendavat teavet, eelkõige seoses toodete märkimiseks kasutatavate sünonüümidega ning selliste liikide teaduslike nimedega, millesse tooted kuuluvad.

(3)

Selguse huvides tuleks määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa struktuuri muuta nii, et kõnealune lisa jagatakse kaheks osaks. Esimeses osas peaksid olema loetletud sellised taimsed ja loomsed tooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, ning teises osas tuleks loetleda muud tooted, mille suhtes kohaldatakse neidsamu jääkide piirnorme, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 2 lõikes 1.

(4)

Pidades silmas töödeldud toodete suhtes edaspidi kehtestatavaid võimalikke jääkide piirnorme, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 20, tuleks kõnealuse määruse I lisa A osasse lisada kõnealuseid tooteid hõlmav uus kanne.

(5)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa uue struktuuri tõttu tuleks kõnealuse lisa joonealuseid märkusi kohandada ning vajaduse korral kustutada selleks, et vältida dubleerimist.

(6)

Uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.


LISA

„I LISA

A OSA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud taimset ja loomset päritolu tooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Koodnumber

Kategooria

Rühm

Rühma või alarühma põhitoode  (1)

Teaduslik nimi

Toote osa, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

alarühm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

 

 

0110000

 

Tsitrusviljad

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0110010

 

 

Greibid

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Apelsinid

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Sidrunid

Citrus limon

 

0110040

 

 

Laimid

Citrus aurantifolia

 

0110050

 

 

Mandariinid

Citrus reticulata; sünonüüm: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Muud (2)

 

 

0120000

 

Pähklid

 

 

Terve vili pärast koore eemaldamist (v.a kastanid)

0120010

 

 

Mandlid

Amygdalus communis; sünonüüm: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Brasiilia pähklid

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Kašupähklid

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastanid

Castanea crenata

Kogu toode koorega

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kookospähklid

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Sarapuupähklid

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadaamiapähklid

Macadamia ternifolia; sünonüüm: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekanipähklid

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Piiniapähklid

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistaatsiapähklid

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Kreeka pähklid

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Muud (2)

 

 

0130000

 

Õunviljad

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0130010

 

 

Õunad

Malus domestica

 

0130020

 

 

Pirnid

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Küdooniad

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Astelpihlaka viljad

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Nisperod / Jaapani villpöörise viljad

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Muud (2)

 

 

0140000

 

Luuviljad

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0140010

 

 

Aprikoosid

Armeniaca vulgaris; sünonüüm: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

(magusad) kirsid

Cerasus avium; sünonüüm: Prunus avium

 

0140030

 

 

Virsikud

Persica vulgaris; sünonüüm: Prunus persica

 

0140040

 

 

Ploomid

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Muud (2)

 

 

0150000

 

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

Terve vili pärast tupplehtede, krooni ja varte eemaldamist (v.a sõstrad)

0151000

 

a)

viinamarjad

 

 

 

0151010

 

 

Lauaviinamarjad

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Veiniviinamarjad

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

Maasikad

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

Koguviljad

 

 

 

0153010

 

 

Pamplid

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Põldmurakad

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Vaarikad (punased ja kollased)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Muud (2)

 

 

0154000

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

0154010

 

 

Mustikad

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Jõhvikad

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

Ribes nigrum

Vartega viljad

Ribes rubrum

0154040

 

 

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Kibuvitsamarjad

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Õun-viirpuu marjad

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Musta leedri marjad

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Muud (2)

 

 

0160000

 

Mitmesugused puuviljad

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist (v.a ananassid)

0161000

 

a)

Söödava koorega

 

 

 

0161010

 

 

Datlid

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Viigimarjad

Ficus carica

 

0161030

 

 

Lauaoliivid

Olea europaea

 

0161040

 

 

Satsukinkanid

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Tähtviljad

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Hurmaa/kaki

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolanid

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Muud (2)

 

 

0162000

 

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

0162010

 

 

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Litšid

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Granadillid/marakujad

Passiflora edulis; sünonüüm: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Kaktusviljad

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Hariliku kuldlehiku viljad

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Virgiinia persimonid

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Muud (2)

 

 

0163000

 

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

0163010

 

 

Avokaadod

Persea americana

 

0163020

 

 

Banaanid

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mangod

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaiad

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granaatõunad

Punica granatum

 

0163060

 

 

Suhkurannoonad

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guajaavid

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananassid

Ananas comosus

Terve vili pärast kroonlehtede eemaldamist

0163090

 

 

Hõlmise leivapuu viljad

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durianid

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Oga-annoonad

Annona muricata

 

0163990

 

 

Muud (2)

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

0210000

 

Juur- ja mugulköögivili

 

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist (vajaduse korral) ja mullast puhastamist

0211000

 

a)

Kartulid

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

0212010

 

 

Kassaava juured / jahumaniokk

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Bataadid

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jamss

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Roogmarantad

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Muud (2)

 

 

0213000

 

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

0213010

 

 

Söögipeedid

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Porgandid

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Juursellerid

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Mädarõikad

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Maapirnid

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastinaagid

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Juurpetersellid

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Redised

Raphanus sativus Radish Group

 

0213090

 

 

Aed-piimjuured

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Kaalikad

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Naerid

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Muud (2)

 

 

0220000

 

Sibulköögivili

 

 

Valminud taimesibulad pärast kergesti lahtituleva koore ja mulla eemaldamist (v.a harilik sibul / roheline sibul ja talisibul)

0220010

 

 

Küüslauk

Allium sativum

 

0220020

 

 

Sibul

Allium cepa hariliku sibula rühm

 

0220030

 

 

Pesasibulad

Allium cepa Aggregatum rühm; sünonüüm: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Harilik sibul / roheline sibul ja talisibul

Allium cepa hariliku sibula rühm

Valmimata taimesibulad ebavarte, lehtede ja mõnel juhul pungadega

Allium fistulosum

0220990

 

 

Muud (2)

 

 

0230000

 

Viliköögivili

 

 

 

0231000

 

a)

Maavitsalised

 

 

Terve vili pärast varte eemaldamist ja (perekonna Physalis liikide puhul) pärast tupplehtede eemaldamist

0231010

 

 

Tomatid

Lycopersicum esculentum

 

0231020

 

 

Harilikud paprikad

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Baklažaanid

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Söödavad muskushibiskid

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Muud (2)

 

 

0232000

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0232010

 

 

Kurgid

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Kornišonid

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Kabatšokid

Cucurbita pepo kabatšoki rühm

 

0232990

 

 

Muud (2)

 

 

0233000

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0233010

 

 

Melonid

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Suureviljalised kõrvitsad

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Arbuusid

Citrullus vulgaris; sünonüüm: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Muud (2)

 

 

0234000

 

d)

Suhkrumais

 

Zea mays convar. saccharata

Terad ja tõlvikud ilma kattelehtedeta

0239000

 

e)

Muu viliköögivili

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0240000

 

Kapsasköögivili (v.a kapsasköögivilja juured ja perekonna Brassica noorlehtedega põllukultuurid)

 

 

Kogu kapsapea pärast juurte ja pehkinud lehtede eemaldamist (v.a rooskapsas ja nuikapsas)

0241000

 

a)

Õisikkapsad

 

 

 

0241010

 

 

Spargelkapsas

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Lillkapsad

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Muud (2)

 

 

0242000

 

b)

Peakapsad

 

 

 

0242010

 

 

Rooskapsas

Brassica oleracea var. gemmifera

Ainult väikesed kapsapead

0242020

 

 

Peakapsas

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Muud (2)

 

 

0243000

 

c)

Lehtkapsad

 

 

 

0243010

 

 

Hiina lehtnaeris / paksoi

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Muud (2)

 

 

0244000

 

d)

Nuikapsad

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Kogu taim pärast juurte ja pealsete eemaldamist ning mullast puhastamist (vajaduse korral)

0250000

 

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

Kogu taim pärast juurte, riknenud välimiste lehtede ja mulla eemaldamist (vajaduse korral) (v.a idandid ja muud võrsed ning võsud, noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid) ja murulauk)

0251000

 

a)

Salatid ja salatitaimed

 

 

 

0251010

 

 

Põldkännak

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Aedsalat

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Sile endiiviasigur

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Idandid, muud võrsed ja võsud

Lepidium sativum subsp. sativum

Seemnete (mõnikord ka mugulate või sibulate) vees, mullas või hüdropoonilises substraadis idandamise terviktoode, nagu need on määratletud EFSA teaduslikus arvamuses, mis on avaldatud EFSA Journal'is 2011; 9(11):2424, lk 9

0251050

 

 

Ameerika kollakas

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Põld-võõrkapsas/rukola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Kapsas-lehtsinep

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

Kõikide kultuuride noorlehed ja leherootsud (sh Brassica), mis on korjatud kuni 8 pärislehe etapis

0251990

 

 

Muud (2)

 

 

0252000

 

b)

Spinatid ja muu samalaadne (lehed)

 

 

 

0252010

 

 

Spinat

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Harilik portulak

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Varspeedi/peedi pealsed

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Muud (2)

 

 

0253000

 

c)

Hariliku viinapuu lehed ja sarnased liigid

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

Ürt-allikkersid

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

Salatsigurid

 

Cichorium intybus Foliosum-rühm

 

0256000

 

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

 

0256010

 

 

Aed-harakputk

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Murulauk

Allium schoenoprasum

Lehed ja pungad

0256030

 

 

Lehtseller

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Petersell

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Aedsalvei

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rosmariin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Aed-liivatee

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Harilik loorberipuu

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Muud (2)

 

 

0260000

 

Kaunköögivili

 

 

Kogu toode

0260010

 

 

Oad (kaunadega)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Oad (kaunadeta)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Herned (kaunadega)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Herned (kaunadeta)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Läätsed

Lens culinaris; sünonüüm: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Muud (2)

 

 

0270000

 

Varsköögivili

 

 

Terve taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist (v.a artišokk ja rabarber)

0270010

 

 

Spargel

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardi

Cynara cardunculus Cardoon-rühm

 

0270030

 

 

Varsseller

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Salat-apteegitill

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Hispaania artišokk

Cynara cardunculusHispaania artišoki rühm

Terve õisik koos õiepõhjaga

0270060

 

 

Porrulauk

Allium ampeloprasum ampeloprasum porrulaugu rühm; sünonüüm: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Varred ilma juurte ja lehtedeta

0270080

 

 

Bambusevõrsed

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmisäsi

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Muud (2)

 

 

0280000

 

Seened, samblad ja samblikud

 

 

Terve seen pärast mulla ja kasvusubstraadi eemaldamist

0280010

 

 

Kultuurseened

 

 

0280020

 

 

Metsaseened

 

 

0280990

 

 

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

 

Vetikad ja prokarüoodid

 

 

 

0300000

KAUNVILI

 

 

 

Kuivatatud seemned

0300010

 

 

Oad

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Läätsed

Lens culinaris; sünonüüm: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Herned

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupiinid/lupiinioad

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Muud (2)

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

 

 

 

0401000

 

Õliseemned

 

 

Terve vili pärast võimaluse korral kupra, kauna ja kesta eemaldamist (v.a puuvill)

0401010

 

 

Hariliku lina seemned

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Maapähklid

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Unimagunaseemned

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Seesamiseemned

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Päevalilleseemned

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Rapsiseemned

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sojaoad

Glycine max

 

0401080

 

 

Sinepiseemned

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Puuvillaseemned

Gossypium barbadense

Ebemetest puhastamata

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Kõrvitsaseemned

Cucurbita pepo Styrian Hulless-rühm

 

0401110

 

 

Värvisafloori seemned

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Hariliku kurgirohu seemned

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Põldtudra seemned

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Kanepiseemned

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Kastooroad

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Muud (2)

 

 

0402000

 

Õlivili

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist (v.a oliivid õli tootmiseks)

0402010

 

 

Oliivid õli tootmiseks

Olea europaea var. europaea

Terve vili pärast varre ja mulla eemaldamist

0402020

 

 

Õlipalmi tuumad

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Õlipalmi viljad

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Harilik kapokipuu

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Muud (2)

 

 

0500000

TERAVILI

 

 

 

Terved terad

0500010

 

 

Oder

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Tatar ja muu ebateravili

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Mais

Zea mays

 

0500040

 

 

Harilik hirss

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Kaer

Avena sativa

 

0500060

 

 

Riis

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Rukis

Secale cereale

 

0500080

 

 

Harilik sorgo

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Nisu

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Muud (2)

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

 

 

 

0610000

 

Teed

 

Camellia sinensis

Kuivatatud lehed, varred ja õied, kas kääritatud või muul viisi töödeldud

0620000

 

Kohvioad

 

Coffea arabica

Rohelised oad

Coffea canephora; sünonüüm: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Taimeteed, mille valmistamise alus on

 

 

kuivatatud toode

0631000

 

a)

õied

 

 

Õied pärast varte ja riknenud osade eemaldamist (v.a kummel)

0631010

 

 

Kummel

Chamaemelum nobile; sünonüüm: Anthemis nobilis

Õisikud, sealhulgas muude maapealsete osade tehniliselt vältimatu hulk

Matricaria recutita; sünonüüm: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hapu hibisk

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Roos

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmiin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Harilik pärn

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia Tomentosa; sünonüüm: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Muud (2)

 

 

0632000

 

b)

lehed ja maitsetaimed

 

 

Lehed ja maapealsed rohelised osad pärast riknenud lehtede eemaldamist

0632010

 

 

Maasikas

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Tee-punapõõsas/rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Matepuu / paraguai iileks

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Muud (2)

 

 

0633000

 

c)

juured

 

 

Juured pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist

0633010

 

 

Palderjan

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ženženn

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Muud (2)

 

 

0639000

 

d)

kõik muud taimeosad

 

 

 

0640000

 

Kakaooad

 

Theobroma cacao

Kääritatud või kuivatatud oad pärast kestade eemaldamist

0650000

 

Jaanikaunad/jaanileivad

 

Ceratonia siliqua

Terve vili pärast varre eemaldamist

0700000

HUMAL

 

 

Humulus lupulus

Kuivatatud käbid, ka graanulid ja kontsentreerimata pulber

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

Kuivatatud toode, terve, purustatud või jahvatatud

0810000

 

Seemned

 

 

 

0810010

 

 

Aniis/aniisiseemned

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Mustköömen/mugul-haukaputk

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Seller

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriander

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Harilik vürtsköömen

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Aedtill

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Harilik apteegitill

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Põld-lambalääts

Trigonella foenum- graecum

 

0810090

 

 

Muskaatpähkel

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Muud (2)

 

 

0820000

 

Viljad

 

 

 

0820010

 

 

Piment

Pimenta dioica; sünonüüm: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Koldpuu

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Köömen

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardemon

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Kadakamarjad

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Pipar (must, roheline ja valge

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanill

Vanilla planifolia; sünonüüm: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarindipuu

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Muud (2)

 

 

0830000

 

Puukoor

 

 

 

0830010

 

 

Kaneel

Cinnamonum verum; sünonüüm: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Muud (2)

 

 

0840000

 

Juured ja risoomid

 

 

 

0840010

 

 

Lagritsa-magusjuur

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Harilik ingver

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Harilik kollajuur / kurkum

Curcuma longa; sünonüüm: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Mädarõigas

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Muud (2)

 

 

0850000

 

Pungad

 

 

 

0850010

 

 

Harilik nelgipuu

Syzygium aromaticum sünonüüm: Eugenia Caryophyllus

 

0850020

 

 

Kappar

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Muud (2)

 

 

0860000

 

Õie emakasuue

 

 

 

0860010

 

 

Safrankrookus

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Muud (2)

 

 

0870000

 

Seemnerüü

 

 

 

0870010

 

 

Muskaatõis

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Muud (2)

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

 

 

Kogu taim pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist veega uhtumise või harjamise teel (v.a suhkruroog)

0900010

 

 

Suhkrupeedi juured

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Harilik suhkruroog

Saccharum officinarum

Kogu taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist

0900030

 

 

Juursigur

Cichorium intybus Sativum-rühm

 

0900990

 

 

Muud (2)

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

1010000

 

Koed

 

 

Kogu toode (v.a lihased)

1011000

 

a)

Sead

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Lihaskude

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1011020

 

 

Rasvkude

 

 

1011030

 

 

Maks

 

 

1011040

 

 

Neerud

 

 

1011050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1011990

 

 

Muud (2)

 

 

1012000

 

b)

Veised

 

Bos taurus primigenius

 

1012010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1012020

 

 

Rasvkude

 

 

1012030

 

 

Maks

 

 

1012040

 

 

Neerud

 

 

1012050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1012990

 

 

Muud (2)

 

 

1013000

 

c)

Lambad

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1013020

 

 

Rasvkude

 

 

1013030

 

 

Maks

 

 

1013040

 

 

Neerud

 

 

1013050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1013990

 

 

Muud (2)

 

 

1014000

 

d)

Kitsed

 

Capra hircus

 

1014010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1014020

 

 

Rasvkude

 

 

1014030

 

 

Maks

 

 

1014040

 

 

Neerud

 

 

1014050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1014990

 

 

Muud (2)

 

 

1015000

 

e)

Hobuslased

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1015020

 

 

Rasvkude

 

 

1015030

 

 

Maks

 

 

1015040

 

 

Neerud

 

 

1015050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1015990

 

 

Muud (2)

 

 

1016000

 

f)

Kodulinnud

 

 

 

1016010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1016020

 

 

Rasvkude

 

 

1016030

 

 

Maks

 

 

1016040

 

 

Neerud

 

 

1016050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1016990

 

 

Muud (2)

 

 

1017000

 

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

1017010

 

 

Lihas

 

Liha pärast trimmitava rasva eemaldamist

1017020

 

 

Rasvkude

 

 

1017030

 

 

Maks

 

 

1017040

 

 

Neerud

 

 

1017050

 

 

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

1017990

 

 

Muud (2)

 

 

1020000

 

Piim

 

 

Kogu toode, mis põhineb rasvasisaldusel 4 % massist (3)

1020010

 

 

Veised

Bos taurus primigenius

 

1020020

 

 

Lambad

Ovis aries

 

1020030

 

 

Kitsed

Capra hircus

 

1020040

 

 

Hobused

Equus caballus

 

1020990

 

 

Muud (2)

 

 

1030000

 

Linnumunad

 

 

Kogu saadus pärast koore eemaldamist (4)

1030010

 

 

Kanad

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Pardid

Anas platyrhynchos Mallard

 

1030030

 

 

Haned

Anser anser

 

1030040

 

 

Vutid

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Muud (2)

 

 

1040000

 

Mesi ja muud mesindustooted

 

Puudub

 

1050000

 

Kahepaiksed ja roomajad

 

 

 

1060000

 

Selgrootud maismaaloomad

 

 

 

1070000

 

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

 

 

 

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED  (5)

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD KULTUURID VÕI NENDE OSAD  (5)

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED  (5)

 

 

 

 

Puudub

Ei kohaldata.

B OSA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud muud tooted

Viited A osale

 

Koodnumber

Muud tooted, mille suhtes kohaldatakse samu jääkide piirnorme  (6)

Kategooria

Koodnumber

Rühma või allrühma põhitoode või  rühma või allrühma nimetus

 

Üldnimetused/sünonüümid

Teaduslik nimi

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Greipfruudid

 

0110010-001

Jaapani mõruapelsinid

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomelid

Citrus maxima; sünonüüm: Citrus grandis

 

0110010-003

Sviitid

Citrus Grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tangelolod

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelogreibid (v.a minneolad)/uglid®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Citrus paradisimuud hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0110020

Apelsinid

 

0110020-001

Bergamotid

Citrus bergamia

 

0110020-002

Mõruapelsinid/pomerantsid

Citrus aurantium

 

0110020-003

Punaapelsinid

Citrus sinensis

 

0110020-004

Veriapelsinid

Citrus sinensis

 

0110020-005

Kinotod

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Pontsirused

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Citrus sinensis'e muud hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0110030

Sidrunid

 

0110030-001

Budakämblad

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Näsasidrunid

Citrus medica

0110040

Laimid

 

0110040-001

India maguslaimid / Palestiina maguslaimid

Citrus limettioides

 

0110040-002

Kahvrilaimid

Citrus hystrix

 

0110040-003

Maguslaimid/limetid

Citrus limetta

 

0110040-004

Tahiiti laimid

Citrus latifolia

0110050

Mandariinid

 

0110050-001

Kalamondiinid

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementiinid

Citrus clementina

 

0110050-003

Taimeliigi Citrus reshni viljad

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneolad

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsumad

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangeriinid

Citrus tangerina

 

0110050-007

Mandariinid

Citrus nobilis

 

0110050-990

Citrus reticulatamuud hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0120010

Mandlid

 

0120010-001

Aprikoosituumad

Armeniaca vulgaris; sünonüüm: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Mõrumandlid

Amygdalus communis var. amara; sünomüüm: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kanaripähklid

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Pilipähklid

Canarium ovatum

0120050

Kookospähklid

 

0120050-001

Beetlipähklid

Areca catechu

0120060

Sarapuupähklid/ suured sarapuupähklid

 

0120060-001

Tammetõrud

Quercus spp.

 

0120060-002

Filbertpähklid

Corylus maxima

0120080

Pekanipähklid

 

0120080-001

Hikkoripuupähklid

Carya ovata

0120090

Piiniapähklituumad

 

0120090-001

Piiniapähklituumad, muud liigid kui Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Perekonna Pinus muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0130010

Õunad

 

0130010-001

Mets-õunapuu

Malus sylvestris

 

0130010-002

Mehhiko viirpuu viljad

Crataegus mexicana

0130020

Pirnid

 

0130020-001

Liiv-pirnipuu

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Mets-pirnipuu

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Bretschneideri pirnipuu

Pyrus bretschneideri

0130030

Küdooniad

 

0130030-001

Põõsasküdooniad

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Jaapani ebaküdooniad

Chaenomeles Japonica

0140010

Aprikoosid

 

0140010-001

Jaapani aprikoosid

Prunus mume

 

0140010-002

Virsikaprikoosid

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Magusad kirsid

 

0140020-001

Hilistoominga viljad

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Kapuliinid

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virgiinia toominga viljad

Prunus virginiana

 

0140020-004

Kirss-kontpuu viljad

Cornus mas

 

0140020-005

Vilt-kirsipuu viljad

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Veikselid

Cerasus vulgaris; sünonüüm: Prunus cerasus

0140030

Virsikud

 

0140030-001

Lamevirsikud

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektariinid

Persica vulgaris var. nectarina; sünonüüm: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Muud hübriidid liigist Persica vulgaris; sünonüüm: Prunus persica, mida ei ole mujal märgitud

 

0140040

Ploomid

 

0140040-001

Ameerika ploomipuu viljad

Prunus americana

 

0140040-002

Rand-ploomipuu viljad

Prunus maritima

 

0140040-003

Haralise ploomipuu viljad

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Ahtalehise ploomipuu viljad

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Jujuubid

Zizyphus Jujuba; sünonüüm: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Renkloodploomid/väärisploomid

Prunus domestica subsp. rotunda; sünonüüm: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Renkloodploomid

Prunus domestica var. italica; sünonüüm: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Pajulehise ploomipuu viljad

Prunus salicina

 

0140040-009

Klamati ploomid

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabellid

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Pluotid

Prunus domestica x Prunus armeniaca

 

0140040-012

Kirssploom Nadia®

Prunus domestica X Prunus armeniaca

 

0140040-013

Laukaploomid

Prunus spinosa

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151010-001

Teravahambalise aktiniidia viljad / kiivid (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Hiina sidrunväändiku marjad

Schisandra chinenesis

0151020

Veiniviinamarjad

 

0151020-001

Amuuri viinapuu marjad

Vitis amurensis

 

0151020-002

Ümaralehise viinapuu marjad

Vitis rotundifolia

0152000

Maasikad

 

0152000-001

Kõrge maasika marjad

Fragaria moschata

 

0152000-002

Metsmaasikad

Fragaria vesca

0153020

Põldmurakad

 

0152000-001

Hübriidi Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus viljad

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Vamplid sordist Logan

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Hübriidi Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus sordi young marjad

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Kauni vaarika marjad

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Hübriidid Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Nutka vaarikad

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Taimeliigi Rubus ursinus var. young marjad

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Perekonna Rubus muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0153030

Vaarikad (punane ja kollane)

 

0153030-001

Soomurakad/mesimurakad

Rubus arcticus

 

0153030-002

Läänevaarikad

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Korea vaarikad

Rubus coreanus

 

0153030-004

Viirpuulehised vaarikad

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Hübriidvaarikad

Rubus arcticus x Rubus idaeus

 

0153030-006

Punakarvased vaarikad

Rubus phoenicolasius

0154010

Mustikad

 

0154010-001

Punase aroonia marjad (mustad, punakaslillad ja punased)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Hariliku leesika marjad

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Harilikud mustikad

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Sinikad

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Hariliku kukerpuu viljad

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Kuldsõstrad

Ribes aureum

 

0154010-009

Kuslapuu viljad

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Väikeselehise mustika marjad

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Mustasõstra ja tikri hübriid

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Lamarcki toompihlaka marjad

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Hariliku mürdi marjad

Myrtus communis

 

0154010-014

Kobarbiku marjad

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Pohlad

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Palukad

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Hariliku talihali marjad

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Hariliku astelpaju marjad

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Ümaralehise toompihlaka marjad

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Tšiili guajaavipuu viljad

Ugni molinae

 

0154010-021

Haralise karusmarja marjad

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Perekondade Ribes ja Vacciniummuud liigid ja hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0154020

Jõhvikad

 

0154020-001

Rabamurakad

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Kukemarjad

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Kuntsea marjad

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Ameerika püümarja marjad

Mitchella repens

 

0154020-008

Väikese jõhvika marjad

Vaccinium oxycoccus

0154080

Leedrimarjad

 

0154080-001

Punase porsi marjad

Morella rubra

 

0154080-002

Hõbe-piisonipõõsa marjad

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Kolmehõlmalise makluura marjad

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Väikese leedri marjad

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Hariliku lodjapuu marjad

Viburnum opulus

 

0154080-006

Üheemakase viirpuu marjad

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Keskmise viirpuu marjad

Crataegus laevigata; sünonüüm: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Kreevia viljad

Grewia asiatica

 

0154080-009

Nelgipuu viljad

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Määri pihlaka marjad

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Lepalehise toompihlaka viljad

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Ahtalehise hõbepuu viljad

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Aedpihlaka viljad

Sorbus domestica

0161010

Datlid

 

0161010-001

Salat-euterpepalmi viljad

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Hariliku tähtpähklipalmi viljad

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Teeba dummpalmi viljad

Hyphaene thebaica

0161030

Lauaoliivid

 

0161030-001

Kanaripuu viljad (mustad)

Kanaarium tramdenum

 

0161030-002

Kanaripuu viljad (valged)

Kanaarium album

 

0161030-003

Egiptuse balaniidi viljad

Balanites aegyptiacus

0161040

Kinkanid

 

0161040-001

Limonellid

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumid/ümarkinkanid

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagamid/munakinkanid

Fortunella Margarita

 

0161040-990

Perekonna Fortunella muud liigid ja hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0161050

Karamboolad

 

0161050-001

Ambarellad

Spondias cytherea

 

0161050-002

Amalaki õislehiku viljad

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babakod

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbid

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Kašupähklid

Anacardium occidentale

 

0161050-006

India kreektürnpuu viljad

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jabotid

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malai jambu viljad

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Amrad

Spondias pinnata

 

0161050-010

Gandaariad

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natali koolupõõsa viljad

Carissa macrocarpa; sünonüüm: Carissa grandiflora

 

0161050-012

India nonipuu viljad

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Jambud

Syzygium jambos

 

0161050-014

Punase mombini viljad

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santolid

Sandoricum koetjape

0161070

Jambulid/ jambolanid

 

0161070-001

Atseroolad

Malpighia glabra

 

0161070-002

Hariliku maasikapuu viljad

Arbutus unedo

 

0161070-003

Kamu-jabotipuu viljad

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Koolupõõsa viljad

Carissa carandas

 

0161070-005

Ameerika kuldploomipuu viljad

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Brasiilia kirssmürdi viljad/grumid

Eugenia dombeyi; sünonüüm: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Kollase mombinipuu viljad

Spondias mombin

 

0161070-008

Jamalakid

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Õislehiku viljad

Phyllanthus acidus; sünonüüm: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Hariliku merikobariku viljad

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Pitangad

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vesijambud

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Mutud/umdonid

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Mukuted

Syzygium guineense

0162020

Litšid

 

0162020-001

Longanid

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Maruulad

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Söödava salakkpalmi viljad

Salacca zalacca; sünonüüm: Salacca edulis

 

0162020-004

Mesi-musipuu viljad

Melicoccus bijugatus

0162030

Kannatuslille viljad / marakujad

 

0162030-001

Kuruubad

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Melongranadillid

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Granadillid

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Meeldiva monstera viljad

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Taimeliigi Passiflora alata viljad

Passiflora alata

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad / kaktusviljad

 

0162040-001

Pitaiad

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Punased pitaiad

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Saguaaro-karneegiakaktuse viljad

Carnegiea gigantea

0162060

Ameerika kakiploomid / diospüürid

 

0162060-001

Musta persimoni viljad

Diospyros digyna

 

0162060-002

Rohelise marmelaadipuu viljad

Pouteria viridis

 

0162060-003

Matasanod

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Kanistelid

Pouteria campechiana

0163010

Avokaadod

 

0163010-001

Avokaadod õli tootmiseks

Persea americana

0163020

Banaanid

 

0163020-001

Hiina banaanid

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa balbisiana X Musa acuminata

 

0163020-004

Kääbus/banaanid

Musa acuminata

 

0163020-005

Jahubanaanid

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaiad

 

0163040-001

Akiploomid

Blighia sapida

 

0163040-002

Feihoad

Acca sellowiana; sünonüüm: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Aed-lansapuu viljad

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostanid

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Lulod

Solanum quitoense

 

0163040-006

Söödava asimiina viljad

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarillod

Cyphomandra betacea; sünonüüm: Solanum betaceum

0163060

Suhkruannoonad

 

0163060-001

Kivisidrunid

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilaamad

Annona diversifolia

 

0163060-003

Magusa marmelaadipuu viljad

Pouteria sapota

 

0163060-004

Söödava geniipa viljad

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasanid

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutanid

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodillid

Manilkara zapota

 

0163060-008

Kaneelannoonad

Annona squamosa

 

0163060-009

Võrkannoonad

Annona reticulata

0163070

Guajaavid

 

0163070-001

Brasiilia guajaavid

Psidium guineense

 

0163070-002

Maasik-guajaavipuu viljad

Psidium cattleianum; sünonüüm: Psidium littorale

 

0163070-003

Kostariika guajaavid

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Arrajaanid/rovilid

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Hapuguajaavid

Psidium acutangulum

0163090

Leivapuu viljad

 

0163090-001

Jakad

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Perekonna Artocarpus muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0200000

0211000

Alarühm

a)

kartulid

 

0211000-001

Andi kartulid

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kassaava juured / maniokk

 

0212010-001

Violetse kollavõha viljad

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

India kanna

Canna indica; sünonüüm: Canna edulis

 

0212010-003

Tuumkõrvits

Sechium edule

 

0212010-004

Vihmatarod

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Põuatarod

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Rivier'i titaanjuur

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Malanga kollavõha viljad

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamsilised

 

0212030-001

Mugul-ubajuured

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Ameerika muguload

Apios americana

 

0212030-003

Ahiipad

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Söödava ubajuure viljad

Pachyrhizus erosus

0212040

Marantad

 

0212040-001

India lootose juured

Nelumbo nucifera

0213020

Porgandid

 

0213020-001

Aedporgandi liigid

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Aedporgandi noortaimed

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Mädarõigas

 

0213040-001

Hariliku võilille juured

Taraxacum sect. Ruderalia; sünonüüm: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Kollase emajuure juured

Gentiana lutea

0213050

Maapirnid

 

0213050-001

Mugul-nõianõgesed

Stachys affinis

0213070

Petersellijuured

 

0213070-001

Hariliku kikkaputke juured

Angelica archangelica

 

0213070-002

Hariliku nääri juured

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Hariliku leeskputke juured

Levisticum officinale

 

0213070-004

Nõgesjuured

Urtica dioica

 

0213070-005

Perekonna Urtica muud liigid, mujal märkimata

 

 

0213070-006

Mugul-varesputked

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Redised

 

0213080-001

Aedrõigas/redis

Raphanus sativus

 

0213080-002

Daikon / jaapani redis / taliredis

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Makajuured

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Väikesed redised

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Söödavad lõikheinad

Cyperus esculentus

0213090

Aedpiimjuured

 

0213090-001

Suured takjad

Arctium lappa

 

0213090-002

Rapuntselkelluka juured

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Aed-mustjuured

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Magusad jõgiputked

Sium sisarum

 

0213090-005

Hispaania kuldsigurid

Scolymus hispanicus

0213110

Naerid

 

0213110-001

Juursinepid

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Küüslauk

 

0220010-001

Viltune lauk

Allium obliquum

0220020

Sibulad

 

0220020-001

Kaitstud päritolunimetusega sibul „Cipollotto Nocerino”

Allium cepa hariliku sibula rühm

 

0220020-002

Porrulaugud

Allium ampeloprasum ampeloprasum porrulaugu rühm; sünonüüm: Allium porrum

 

0220020-003

Rakkiolauk / hiina sibulad

Allium chinense

 

0220020-004

Pärlsibulad / marineeritud sibulad

Allium cepa hariliku sibula rühm

0220030

Pesasibulad

 

0220030-001

Prantsuse pesasibulad

Allium oschaninii

 

0220030-002

Varrekad laugud

Allium stipitatum

0220040

Harilikud sibulad / rohelised sibulad ja talisibulad

 

0220040-001

Rindelised sibulad

Allium × proliferum; sünonüüm: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tomatid

 

0231010-001

Harilikud füüsalid

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Peruu füüsalid

Physalis peruviana

 

0231010-003

Kirsstomatid

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Hallikas füüsal

Physalis grisea; sünonüüm: Physalis edulis

 

0231010-005

Taralõnga marjad

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Unilook-maavitsad

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Pirnikujulised tomatid

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Mehhiko füüsalid / tomatillofüüsalid

Physalis philadelphica

0231020

Harilikud paprikad

 

0231020-001

Tšillipaprikad

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Baklažaanid

 

0231030-001

Aafrika baklažaanid / aafrika pommud

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Etioopia baklažaanid / etioopia pommud

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepiinod

Solanum muricatum

 

0231030-004

Harilikud baklažaanid / harilikud pommud

Solanum incanum

 

0231030-005

Hernespommud

Solanum torvum

0232010

Kurgid

 

0232010-001

Kurkmelonid

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Harilikud kurgid

Cucumis sativus

0232020

Salatikurgid

 

0232020-001

Näsakurgid

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Kabatšokid

 

0232030-001

Käsnkõrvitsad

Luffa acutangula

 

0232030-002

Pudelkõrvitsad

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Tuumkõrvitsad

Sechium edule

 

0232030-004

India punakurgid

Coccinia grandis

 

0232030-005

Madukurgid

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Harilikud madukurgid

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Karella kibekurgid / karellad

Momordica charantia

 

0232030-008

Harilikud kõrvitsad

Cucurbita pepo

0233010

Melonid

 

0233010-001

Ogamelonid

Cucumis metuliferus

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

0233020-001

Muskuskõrvitsad/muskaatkõrvitsad

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Vahakõrvitsad

Benincasa hispida

 

0233020-003

Hiigelkõrvitsad (hilised sordid)

Cucurbita maxima

0234000

Alagrupp

d)

suhkrumais

 

0234000-001

Minimais

Zea mays

0241010

Spargelkapsas

 

0241010-001

Spargelkapsas

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Hiina lehtnaeris

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Hiina lillnaeris (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Itaalia lillnaeris /ruvo

Brassica rapa Broccoletto rühm

0241020

Lillkapsad

 

0241020-001

Romaani lillkapsad

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Peakapsad

 

0242020-001

Koonuskapsas / teravapealine kapsas

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Punane peakapsas

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kähar peakapsas / savoia kapsas

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Valge peakapsas

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Hiina kapsad

 

0243010-001

Hiina kodariknaeris / tatsoi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Lehtsinep

Brassica juncea

 

0243010-003

Sinep-lehtnaeris/komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

Jaapani lehtnaeris / misuuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Hiina lehtnaeris / hiina kapsas / paksoi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Naerilehed/naeripealsed (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Nuikapsad

 

0243020-001

Söödakapsas

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Üdikapsas

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Taimeliik Brassica longata

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Nuikapsa/koolrabi lehed (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Lehtrapsid

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Tuttkapsad

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Kännakud

 

0251010-001

Itaalia kännak

Valerianella eriocarpa

0251020

Salatid

 

0251020-001

Jääsalat

Lactuca sativa Crisphead-rühm

 

0251020-002

Perekonna Lactuca Cutting-rühma kuuluv taim

Lactuca sativa Cutting-rühm

 

0251020-003

Võisalat

Lactuca sativa Butterhead-rühm

 

0251020-004

Rooma salat

Lactuca sativa Cos-rühm

0251030

Endiiviasigurid / endiiviad, lehtsigurid

 

0251030-001

Kähar endiiviasigur

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Harilik võilill

Taraxacum sect. Ruderalia; sünonüüm: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Harilik sigur

Cichorium intybus

 

0251030-004

Salatsigur

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Leebe salatsigur

Cichorium intybus Sugar loaf group

 

0251030-006

Salatsigurid

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Noortaimed, idandid ja võsud

 

0251040-001

Hariliku lutserni idandid

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Mugullaugu idandid

Allium tuberosum

 

0251040-003

Spargelkapsa idandid

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Jaapani redise daikoni/taliredise idandid

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Hariliku ingveri võsud

Zingiber officinale

 

0251040-006

Mungoaidandid

Vigna radiata

 

0251040-007

Hariliku herne võsud ja idandid

Pisum sativum

 

0251040-008

Põld-võõrkapsa/rukola idandid

Eruca sativa

 

0251040-009

Sojaoa idandid

Glycine max

 

0251040-010

Hariliku päevalille võsud ja idandid

Helianthus annuus

 

0251040-011

Hariliku nisu / pehme nisu võsud

Triticum aestivum

 

0251040-990

Tootmisel kasutatud muude liikide idandid või võsud

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251060-001

Võõrliivsinep

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Põllukultuuride noorlehed (sh Brassica liigid)

 

0251080-001

Varspeedi/varsmangoldi lehed

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Sile endiiviasigur / eskariool

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Lehtsinepipealsed

Brassica juncea

 

0251080-004

Salatid

Lactuca sativa

 

0251080-005

Aedspinat

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Muud liigid, koristatud noorlehe faasis

 

0252010

Aedspinatid

 

0252010-001

Tõusev rebashein

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Söödav kibeleht / söödav tsestrum

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Maruheinad

Vernonia spp.

 

0252010-008

Hariliku vigna / hariliku lehmaherne lehed

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Jahumanioki / mõru manioki / kassaava lehed

Manihot esculenta

 

0252010-010

Kroonjas jaanikakar

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Spinat-ruutlehik

Tetragonia tetragonoides

 

0252010-012

Aedmalts

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Bataadi/maguskartuli lehed

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Malanga kollavõhalehed

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Maltsalised

 

0252020-001

Ogamalts

Salsola soda

 

0252020-002

Harilik soolarohi

Salicornia europaea

 

0252020-003

Randköömen

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Randaster

Aster tripolium

 

0252020-005

Harilik parkjuur

Limonium vulgare

 

0252020-006

Salatiklaitoonia/salati-allikrohi

Montia perfoliata

0252030

Varspeedi/varsmangoldi lehed

 

0252030-001

Lehtpeedi lehed

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Mangoldi lehed

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Alarühm

c)

viinapuu lehed ja sarnased liigid

 

0253000-001

Söödava akaatsia võsud

Acacia pennata

 

0253000-002

Spinatbasella / india spinat

Basella alba

0254000

Alarühm

d)

ürt-allikkersid

 

0254000-001

Ujuv lehtertapp

Ipomoea aquatica

 

0254000-002

Marsiilea

Marsilea crenata

 

0254000-003

Salatineptuunia

Neptunia oleracea

0255000

Alarühm

e)

võililled

 

0255000-001

Hariliku võilille lehed (ajatatud)

Taraxacum sect. Ruderalia; sünonüüm: Taraxacum officinale

0256020

Murulauk

 

0256020-001

Mugullauk

Allium tuberosum

 

0256020-002

Karulauk

Allium ursinum

0256030

Lehtselleri lehed

 

0256030-001

Harilik kikkaputk (lehed ja varred)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Ürt-punanupp

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Köömnelehed

Carum carvii

 

0256030-004

Koriandrilehed

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Koriander-ogaputke lehed

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Tillilehed

Anethum graveolens

 

0256030-007

Hariliku apteegitilli lehed

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Põld-lambaläätse lehed

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Aedruudi ürt

Ruta graveolens

 

0256030-010

Hariliku leeskputke lehed

Levisticum officinale

 

0256030-011

Suur näär

Pimpinella major

 

0256030-012

Harilik mustnupp

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Hapu oblikas

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; sünonüüm: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Mesiputk

Myrrhis odorata

0256040

Petersell

 

0256040-001

Juurpeterselli lehed

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salvei

 

0256050-001

Harilik kurgirohi

Borago officinalis

 

0256050-002

Ahtalehine käokuld

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Põõsassalvei

Salvia fruticosa; sünonüüm: Salvia triloba

 

0256050-004

Lillavalge salvei

Salvia leucantha

 

0256050-990

Perekonna Salvia muud liigid ja hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0256060

Rosmariin

 

0256060-001

Rohekas santoliin

Santolina rosmarinifolia; sünonüüm: Santolina virens

0256070

Liivatee

 

0256070-001

Nõmm-liivatee

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Kreeka majoraan

Origanum onites

 

0256070-003

Sidrunilõhnaline mikromeeria

Micromeria biflora; sünonüüm: Satureja biflora

 

0256070-004

Sidrun-liivatee

Thymus citriodorus

 

0256070-005

Aedmajoraan

Origanum majorana; sünonüüm: Majorana hortensis

 

0256070-006

Tugev liivatee

Thymus mastichiana

 

0256070-007

Harilik pune

Origanum vulgare

 

0256070-008

Aed-piparrohi

Satureja hortensis

 

0256070-009

Süüria majoraan

Origanum syriacum

 

0256070-010

Mägi-piparrohi

Satureja montana

0256080

Basiilik ja söödavad lilled

 

0256080-001

Õunmünt

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Aasia vesinaba

Centella asiatica

 

0256080-003

Sidrunmünt

Mentha × piperita nm. citrata

 

0256080-004

Korsika münt

Mentha requienii

 

0256080-005

Rullkõrvits/kabatšokk/melonkõrvits (söödavad lilled)

Cucurbita pepo Zucchini-rühm

 

0256080-006

Väärismünt

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Väike basiilik

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Ameerika basiilik / kampribasiilik

Ocimum americanum

 

0256080-009

Püha basiilik

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Sidrunmeliss/aedmeliss

Melissa officinalis

 

0256080-011

Sidrunbasiilik

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Harilik kivimünt

Calamintha nepeta; sünonüüm: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Soorohi

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Süllane peiulill (söödavad õied)/ Ahtalehine peiulill (söödavad õied)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Perekonna Tagetes muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

 

0256080-017

Suur mungalill (lehed ja söödavad õied)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Kirbumünt

Mentha pulegium

 

0256080-020

Piparmünt

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Harilik saialill (söödavad õied)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Järvelembi ürt

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Rohemünt

Mentha spicata; sünonüüm: Mentha viridis

 

0256080-024

Tai basiilik

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vietnami kirbutatar

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vesimünt

Mentha aquatica

 

0256080-990

Muud söödavad õied

 

 

0256080-991

Perekonna Mentha muud liigid ja hübriidid, mida ei ole mujal märgitud

 

0256090

Loorberipuu lehed

 

0256090-001

Vürtsmuraia lehed

Murraya koenigii; sünonüüm: Bergera koenigi

 

0256090-002

Kahvri laimipuu lehed

Citrus hystrix

 

0256090-003

Siimai senna/siiami kassia

Senna siamea

 

0256090-004

Võsundpipra lehed

Piper sarmentosum

0256100

Estragonpuju

 

0256100-001

Magusa lippia ürt

Lippia dulcis; sünonüüm: Phyla dulcis

 

0256100-002

Ürt-hanemalts

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Harilik iisop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Harilik sidrunhein

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Lõhnav lippia

Lippia graveolens

 

0256100-006

Kõrvenõges

Urtica dioica

 

0256100-007

Perekonna Urtica muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

 

0256100-008

Vene estragon / vene estragonpuju

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Paraguai suhkruleht

Stevia rebaudiana

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260010-001

Asukioad

Vigna angularis

 

0260010-002

Harilikud vignad / harilikud lehmaherned

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Põldoad

Vicia faba (kõik subspp. ja var.)

 

0260010-004

Harilikud aedoad / türgi oad

Phaseolus vulgaris(kõik subspp. ja var.)

 

0260010-005

Lääts-hiireherned

Vicia ervilia; sünonüüm: Ervum ervilia

 

0260010-006

India guaaraoad

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Saabeload

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Lobaoad/lablabid

Lablab purpureus

 

0260010-009

Liimaoad

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Üheõielised hiireherned

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungoad

Vigna radiata

 

0260010-012

Riisioad

Vigna umbellata

 

0260010-013

Õisoad

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sojaoad

Glycine max

 

0260010-015

Kauni parkia oad

Parkia speciosa

 

0260010-016

Viki seemned

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Spargelvignad/pargeload

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260020-001

Koodnumbrite 0260010–xxx all loetletud liigid (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260030-001

Purpur-asparherned

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Põld-seaherned

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Kikerherned/nuudid/põisherned

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Harilikud herned

Pisum sativum(kõik subspp. ja var.)

 

0260030-005

Õli-rõikapuu kaunad

Moringa oleifera; sünonüüm: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Harilikud tuviherned

Cajanus cajan

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260040-001

Koodnumbrite 0260030–xxx all loetletud liigid (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260050-001

Lupiinioad

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Spargel

 

0270010-001

Hariliku humala idandid

Humulus lupulus

0270020

Hispaania artišokid

 

0270020-001

Hariliku kurgirohu varred

Borago officinalis

0270050

Artišokid

 

0270050-001

Banaaniõied

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

Hübriidid Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Porrulaugud

 

0270060-001

Kurratlauk

Allium kurrat; sünonüüm: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Kultuurseened

 

0280010-001

Aedšampinjonid

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Maisi lendnõgi

Ustilago maydis

 

0280010-003

Puidu-sametkõrgesed

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Seeneliik Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Aasšampinjonid

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Paljas kõrvtarrik

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Jaapani mampel

Pholiota nameko

 

0280010-008

Austerservikud

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Tume tupplehik

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Seeneliik Hericium erinaceus

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Siitake-seened

Lentinula edodes

 

0280010-012

Servikheinik

Hypsizygus tessulatus: sünonüüm: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Valge kõhrik

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Lilla ebaheinik

Clytocibe nuda; sünonüüm: Lepista nuda

 

0280010-990

Muud kultuurseened

 

 

0280010-991

Perekonna Pleurotus muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0280020

Metsaseened

 

0280020-001

Puravikud

Boletus edulis

 

0280020-002

Kukeseened

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Timpnarmikud

Hydnum repandum

 

0280020-004

Must torbikseen

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Mürklid

Morchella spp.

 

0280020-006

Mustad trühvlid

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Valged trühvlid

Tuber magnatum

 

0280020-008

Kevad-võluheinikud

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Aasnööbikud

Marasmius oreades

 

0280020-010

Suvitrühvlid

Tuber aestivum; sünonüüm: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Muud metsaseened

 

 

0280020-991

Perekonna Tuber muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0280990-001

Islandi käosamblikud

Cetraria islandica

 

0280990-990

Muud samblad ja samblikud

 

0290000

Rühm

Vetikad ja prokarüoodid

 

0290000-001

Punavetikad

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Muud vetikad

 

 

0290000-991

Muud prokarüoodid

 

0300000

0300010

Oad

 

0300010-001

Koodnumbrite 0260010–xxx all loetletud liigid, kuivatatud seemned

 

0300030

Herned

 

0300030-001

Koodnumbrite 0260030–xxx all loetletud liigid, kuivatatud seemned

 

0400000

0401060

Rapsiseemned/kanolaseemned

 

0401060-001

rediseseemned

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Rüpsi seemned

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sojaoad

 

0401070-001

Õli-rõikapuu seemned

Moringa oleifera; sünonüüm: Moringa pterygosperma

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401100-001

Arbuusiseemned

Citrullus vulgaris; sünonüüm: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Perekonna Cucurbitaceae muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401110-001

Hariliku maarjaohaka seemned

Silybum marianum

 

0401110-002

Õliramtilla seemned

Guizotia abyssinica

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401120-001

Põld-rusuvarre seemned

Buglossoides arvensis; sünonüüm: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Kaheaastase kuningakepi seemned

Oenothera biennis

 

0401120-003

Aed-kuukressi seemned

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Pronks-lutiklille seemned

Perilla frutescens

 

0401120-006

Teelehtja ussikeele seemned

Echium plantagineum

0401150

Kastooroad

 

0401150-001

Viinamarja seemned

Vitis vinifera

 

0401150-002

Hariliku astelpaju marjad

Hippophaë rhamnoides

0402020

Õlipalmi tuumad

 

0402020-001

Argaanipuu pähklid

Argania spinosa

 

0402020-002

Babassupalmi pähklid

Attalea speciosa; sünonüüm: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Jojoobipähklid

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Võiseemnikupähklid

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0500020-001

Longus rebashein

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Inka hanemalts

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Tšiili hanemalts

Chenopodium quinoa

0500030

Mais

 

0500030-001

Kõva mais / ränimais

Zea mays var. indurata

0500040

Harilik hirss

 

0500040-001

Must paelhirss

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanaari paelrohi

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Korakaani sõrmhirss / korakaan

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Itaalia kukeleib

Setaria italica

 

0500040-005

Harilik pisarhein

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Harilik hirss

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Neegri-hiidhirss

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Abessiinia lembehein/teff

Eragrostis tef

 

0500040-009

Nälja-paelhirss

Digitaria exilis

0500060

Riis

 

0500060-001

Taimeliik Oryza glaberrima

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hübriidriis Nerica®

Oryza sativa x Oryza glaberrima

 

0500060-003

Tuskaroora vesiriis

Zizania aquatica

0500080

Sorgo

 

0500080-001

Harilik sorgo

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sudaani sorgo

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Perekonna Sorghum muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0500090

Nisu

 

0500090-001

Kõva nisu

Triticum turgidum subsp. durum; sünonüüm: Triticum durum

 

0500090-002

Kultuur-üheteranisu

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Polbnisu/emmernisu

Triticum turgidum subsp. dicoccon; sünonüüm: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Turaani nisu

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Speltanisu

Triticum aestivum subsp. spelta; sünonüüm: Triticum spelta

 

0500090-006

Tritikale

×Triticosecale

 

0500090-990

Perekonna Triticum muud liigid, mida ei ole mujal märgitud

 

0600000

0631030

Roos

 

0631030-001

Mandel

Amygdalus communis; sünonüüm: Prunus dulcis

 

0631030-002

Aedmonarda

Monarda didyma

 

0631030-003

Mõruapelsin/pomerants

Citrus aurantium

 

0631030-004

Harilik robiinia / valge akaatsia

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Harilik kassikäpp

Antennaria dioica

 

0631030-006

Aedkrüsanteem

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kaneel

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Muskaatsalvei

Salvia sclarea

 

0631030-009

Rukkilill

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Harilik nurmenukk

Primula veris

 

0631030-011

Harilik kirikakar

Bellis perennis

 

0631030-012

Värvi-leetpõõsas

Genista tinctoria

 

0631030-013

Must leeder

Sambucus nigra

 

0631030-014

Kukemagun

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Üheksavägine

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Viirpuu

Crataegus spp.

 

0631030-017

Kanarbik

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Harilik tokkroos / aed-tokkroos

Alcea rosea; sünonüüm: Althaea rosea

 

0631030-019

Harilik hobukastan

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Põld-varesjalg/põld-kukekannus

Consolida regalis; sünonüüm: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavendel

Lavandula angustifolia; sünonüüm: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Mets-kassinaeris

Malva sylvestris

 

0631030-023

Harilik angervaks

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Vägihein

Verbascum spp.

 

0631030-025

Apelsin

Citrus sinensis

 

0631030-026

Varajane pojeng

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Punane ristik

Trifolium pratense

 

0631030-028

India lootos

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Värvisafloor

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Harilik käokuld

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Liht-naistepuna

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Päevalill

Helianthus annuus

 

0631030-033

Lõhnav osmantus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Lõhnav kannike

Viola odorata

 

0631030-035

Valge iminõges

Lamium album

 

0631030-036

Harilik raudrohi

Achillea millefolium

 

0631030-037

Lõhnav kananga / ilang / ilang-ilang

Cananga odorata

0632010

Maasikas

 

0632010-001

Koirohi

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Harilik maarjalepp

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Harilik lutsern

Medicago sativa

 

0632010-004

Harliik aaloe (lehe geel)

Aloë barbadensis; sünonüüm: Aloë vera

 

0632010-005

Alpi kortsleht

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Harilik leesikas

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Harilik mustikas

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Kask

Betula pendula

 

0632010-009

Mõruapelsin/pomerants

Citrus aurantium

 

0632010-010

Kitsemurakas

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldopuu

Peumus boldus

 

0632010-012

Õli-bukopõõsas

Barosma betulina; sünonüüm: Agathosma betulina

 

0632010-013

Tatar

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Harilik naistenõges

Nepeta cataria

 

0632010-015

Harilik maasapp

Centaurium erythraea

 

0632010-016

India sannikas

Swertia chirata

 

0632010-017

Muskaatsalvei

Salvia sclarea

 

0632010-018

Karukold

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Harilik mailane

Veronica officinalis

 

0632010-020

Harilik raudürt

Verbena officinalis

 

0632010-021

Rukkilill

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Harilik pohl / palukas

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Sõstar (must, punane ja valge)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Seksturnera

Turnera diffusa

 

0632010-026

Suureõiene kõrvik

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Siilkübar

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Must leeder

Sambucus nigra

 

0632010-031

Sinine eukalüpt

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Harilik silmarohi

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Põldosi

Equisetum arvense

 

0632010-034

Harilik punand / juushein

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Harilik kitsehernes

Galega officinalis

 

0632010-036

Roosilõhnaline kuldjuur

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Harilik kuldvits

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Harilik maajalg / kassiratas

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Metsgurmar/mets-pärgväändik

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Karvane söötreiarohi

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Viirpuu

Crataegus spp.

 

0632010-042

Sarapuupähkel

Corylus avellana

 

0632010-043

Aaskannike/käoorvik

Viola tricolor

 

0632010-044

Kanarbik

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Harilik kanep

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Maamõõl

Geum urbanum

 

0632010-048

Kibeohakas

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Ürt-penimünt

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Harilik hobukastan

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Haavarohi

Sideritis spp.

 

0632010-052

Viielehine eluväät

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Erilehine linnurohi

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Harilik kortsleht

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Sidrun-lõhnamürt

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Sidrunaloisia

Lippia triphylla; sünonüüm: Lippia citriodora

 

0632010-057

Harilik pärn / lõhmus / niinepuu

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; sünonüüm: Tilia argentea

 

0632010-060

Mets-kassinaeris

Malva sylvestris

 

0632010-061

Harilik altee

Althaea officinalis

 

0632010-062

Harilik angervaks

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Harilik puuvõõrik

Viscum album

 

0632010-064

Moldaavia tondipea / valkjas tondipea

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Puju

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Mooruspuu (must ja valge)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Vägihein

Verbascum spp.

 

0632010-069

Harilik kuusk

Picea abies

 

0632010-070

Kaer

Avena sativa

 

0632010-071

Harilik õlipuu / euroopa õlipuu

Olea europaea

 

0632010-072

Papaia

Carica papaya

 

0632010-073

Punaka kannatuslille õied

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Suur teeleht

Plantago major

 

0632010-075

Vaarikas (punane ja kollane)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Punane ristik

Trifolium pratense

 

0632010-077

Süstlehine teeleht

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Mürri-kiviroosik

Cistus incanus; sünonüüm: Cistus creticus; sünonüüm: Cistus villosus

 

0632010-079

Pontose puju

Artemisia pontica

 

0632010-080

Harilik hiirekõrv

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Hanijalg

Potentilla anserina

 

0632010-082

Harilik söötreiarohi

Herniaria glabra

 

0632010-083

Sidrunpuju

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Liht-naistepuna

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Magus vaarikas

Rubus chingii var. suavissimus; sünonüüm: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Apelsin

Citrus sinensis

 

0632010-087

Sinine lambalääts

Trigonella caerulea; sünonüüm: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Lõhnav madar / lõhnav varjulill

Galium odoratum

 

0632010-089

Harilik soolikarohi

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Tee-melaleuka/teepuu

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Harilik käokannus

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Must pähklipuu

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Valge iminõges

Lamium album

 

0632010-095

Harilik heinputk

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Metsmaasikas

Fragaria vesca

 

0632010-097

Ahtalehine põdrakanep

Epilobium angustifolium; sünonüüm: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Virgiinia nõiapuu

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Harilik tõnnike

Stachys officinalis; sünonüüm: Betonica officinalis

 

0632010-100

Harilik raudrohi

Achillea millefolium

 

0632010-101

Hobumadar

Galium verum

 

0632010-102

Kollane mesikas

Melilotus officinalis

0632020

Rooibos

 

0632020-001

Joogi-mesilasepõõsas

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Matepuu

 

0632030-001

Hõlmikpuu

Ginkgo biloba

 

0632030-002

India nonipuu

Morinda citrifolia

0633010

Palderjan

 

0633010-001

Kirju iiris

Iris versicolor

 

0633010-002

Harilik kalmus

Acorus calamus

 

0633010-003

Harilik orashein

Elymus repens; sünonüüm: Agropyron repens

 

0633010-004

Harilik nurmenukk

Primula veris

 

0633010-005

Ahtalehine siilkübar

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Aedvaak

Inula helenium

 

0633010-009

Lõhnav sumahh

Rhus aromatica

 

0633010-010

Roosilõhnaline kuldjuur

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Maamõõl

Geum urbanum

 

0633010-012

Harilik altee

Althaea officinalis

 

0633010-013

Mehhiko palderjan

Valeriana edulis subsp. procera; sünonüüm: Valeriana procera

 

0633010-014

Suur näär

Pimpinella major

 

0633010-015

Harilik ratanjuur

Krameria lappacea; sünonüüm: Krameria triandra

 

0633010-016

Smiilaks

Smilax spp.

 

0633010-017

Siu-vahulill

Polygala senega

 

0633010-018

Tedremaran

Potentilla erecta

 

0633010-019

Harilik heinputk

Angelica sylvestris

0633020

Ženženn

 

0633020-001

Harilik eleuterokokk /harilik ogapaanaks

Eleutherococcus senticosus; sünonüüm: Acanthopanax senticosus

0639000

Alarühm

d)

muud taimeosad

 

0639000-001

Kõrbe-teeleht (seemned, kestad)

Plantago ovata

 

0639000-002

Kummel (seemned)

Matricaria recutita; sünonüüm: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Kirsid (magusad) (varred)

Cerasus avium; sünonüüm: Prunus avium

 

0639000-004

Punakooreline kiinapuu (koor)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; sünonüüm: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakao (kestad)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Andi pärgväändik/andi marsdeenia/kondurango (koor)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Mägimänd (võsud)

Pinus mugo

 

0639000-009

Nulg (võsud)

Abies spp.

 

0639000-010

Pihkane teeleht (seemned)

Plantago afra; sünonüüm: Plantago psylium

 

0639000-011

Lõhnav sumahh (koor)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guaraana-pauliinia/guaraana (seemned)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Hapu hibisk (seemned)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Harilik hobukastan (seemned, koor)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Kadakas (koor, puit, võsud)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapatšo-tuutupuu/lapatšotabebuia (koor)

Handroanthus impetiginosus; sünonüüm: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Harilik guajakipuu (koor, puit)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Petersell (vili)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Torukassia (vili)

Cassia fistula

 

0639000-020

Mõru kvassiapuu (koor, puit)

Quassia amara

 

0639000-021

Sandli-tiibviljak (koor, puit)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Tšiili seebikoorepuu (koor)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Hapukirss / harilik kirss (varred)

Cerasus vulgaris; sünonüüm: Prunus cerasus

 

0639000-024

Suhkrumais (emakasuudmed, emakakaelad)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Harilik heinputk (vili)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Virgiinia nõiapuu (koor)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Muud taimeteed, mis tahes muudest taimeosadest

 

0640000

Rühm

kakaooad

 

0640000-001

Teravalehise koola pähklid

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Rühm

jaanikaunad/jaanileivad

 

0650000-001

Haisev koerakaunapuu

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Mustköömen

 

0810020-001

Aed-mustköömen

Nigella sativa

0810030

Seller

 

0810030-001

Harilik kikkaputk

Angelica archangelica

 

0810030-002

Harilik leeskputk

Levisticum officinale

0810040

Koriander

 

0810040-001

Koriander-ogaputk

Eryngium foetidum

0810070

Aed-apteegitill

 

0810070-001

Kibe apteegitill

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Magus apteegitill

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muskaatpähkel

 

0810090-001

Värvibiksa

Bixa orellana

 

0810090-002

Moluki tungpuu pähkel / küünlapähklipuu vili

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Akaatsiaseemned

Acacia spp.

0820020

Koldpuu

 

0820020-001

Pipra-koldpuu

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Tessmanni koldpuu

Zanthoxylum tessmannii; sünonüüm: Fagara tessmannii

0820030

Köömen

 

0820030-001

0820030-002

India köömen

Pärsia köömen

Trachyspermum ammi

Bunium persicum

0820040

Kardemon

 

0820040-001

Aedmajoraan/vorstirohi

Origanum majorana; sünonüüm: Majorana hortensis

 

0820040-002

Tähtaniis

Illicium verum

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820060-001

Brasiilia pipar

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Kubeebapipar/sabapipar

Piper cubeba

 

0820060-003

Paradiisiterad

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Pikk pipar

Piper longum

 

0820060-005

Roseepipar

Schinus molle

 

0820060-006

Parkesumahh

Rhus coriaria

 

0820060-007

Lääneaafrika pipar

Piper guineense

0820070

Vanill

 

0820070-001

Tahiiti vanill

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Lõhnava tonkapuu uba

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Suureõieline vanill

Vanilla pompona

0830010

Kaneel

 

0830010-001

Indoneesia kaneelipuu

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; sünonüüm: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Ingver

 

0840020-001

Ümar sõrmjuur

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Väike kalganirohi

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Vürtsgalanga

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Suur kalganirohi

Alpinia galanga

 

0840020-005

Jaapani vasaabia juured

Eutrema wasabi; sünonüüm: Eutrema japonica

0840030

Harilik kurkuma / kurkum

 

0840030-001

Haisev vaiguputk / haisev feerula

Ferula assafoetida

 

0840030-002

Tärklise-kollajuur

Curcuma zanthorrhiza; sünonüüm: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Tsitveri-kollajuur

Curcuma zedoaria

0850010

Nelgid

 

0850010-001

Indoneesia kaneelipuu pungad

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; sünonüüm: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapparid

 

0850020-001

Allikkersi kaunad

Tropeolus majus

 

0850020-002

Tropeolus minus

0900000

0900020

Suhkrurood

 

0900020-001

Agaavilehed

Agave spp.

 

0900020-002

Hariliku sorgo varred

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Sigurijuured

 

0900030-001

Kivi-imara juured

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Söödavad jakoonijuured

Smallanthus sonchifolius

0900990

Muud

 

0900990-001

Paberikask (mahl)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Õissaar (mahl)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Vaher (mahl)

Acer spp.

 

0900990-004

Meepalm (mahl)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Muud suhkrutaimed

 

1000000

1011000

Alarühm

a)

sead

 

1011000-001

Metssiga (tehistingimustes peetav)

Sus scrofa ferus

1012000

Alarühm

b)

veised

 

1012000-001

Ameerika piison

Bison bison

 

1012000-002

Banteng

Bos javanicus

 

1012000-003

Vesipühvel

Bubalus arnee bubalis

 

1012000-