27.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/21


NÕUKOGU OTSUS,

25. september 2014,

töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

2014/C 338/03

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (1), eriti selle artikleid 23 ja 24,

võttes arvesse kandidaatide nimekirju, mille liikmesriikide valitsused on nõukogule esitanud,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas oma 4. oktoobri 2012. aasta (2) ja 20. novembri 2012. aasta (3) otsustega ametisse töötajate vaba liikumise nõuandekomitee („komitee”) liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 25. september 2012 kuni 24. september 2014.

(2)

Liikmed jäävad ametisse kuni uute liikmete nimetamiseni või kuni nende volituste pikendamiseni.

(3)

Komitee liikmed ja asendusliikmed tuleks ametisse nimetada kaheks aastaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmeteks ja asendusliikmeteks nimetatakse ajavahemikuks 25. september 2014 kuni 24. september 2016 järgmised isikud:

I.   VALITSUSE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

Gylvie GUELLUY

Jacques OUZIEL

Thierry LHOIR

Bulgaaria

Hristo SIMEONOV

Tatiana GUEORGUIEVA

Dimitrina KOSTADINOVA

Tšehhi Vabariik

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Eva DIANIŠKOVÁ

Eva NOVÁKOVÁ

Taani

Stig Hansen NØRGAARD

Rikke Mark SEERUP

Simone HEINECKE

Saksamaa

Vera BADE

Johannes RASCHKA

Anne Katrin LUTZ

Eesti

Marit RAIST

Liis REITER

Kristi SUUR

Iirimaa

Mary Joan KEHOE

Anthony MORRISSEY

Aedin DOYLE

Kreeka

 

 

Horvaatia

Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

Ivana GUBEROVIĆ

Aleksandra GAVRILOVIĆ

Hispaania

Paloma MARTÍNEZ GAMO

Miguel COLINA ROBLEDO

Rosalía SERRANO VELASCO

Prantsusmaa

Magali MARTIN

Albert MARTINO

Laurent FRIBOULET

Itaalia

 

 

Küpros

 

 

Läti

Ilze ZVĪDRIŅA

Kristaps ZIEDIŅŠ

Linda PAUGA

Leedu

Rasa MALAIŠKIENĖ

Agnė PECIUKEVIČIENĖ

Inga LIUBERTĖ

Luksemburg

 

 

Ungari

 

 

Malta

Mario SCHEMBRI

Nicola CINI

George CAMILLERI

Madalmaad

Onno BRINKMAN

Cristel van TILBURG

Mark JACOBS

Austria

Heinz KUTROWATZ

Martha ROJAS-PINEDA

Günter STICKLER

Poola

Magdalena SWEKLEJ

Marcin WIATRÓW

Agnieszka ZDAK

Portugal

 

 

Rumeenia

Auraş MARINESCU

Simona ŞTEFAN

Bogdan-Tiberius PAŞCA

Sloveenia

Sonja MALEC

Grega MALEC

Mateja GOLJA

Slovakkia

Zuzana KRCHŇAVÁ

Jaroslav KOVÁČ

 

Soome

Katri NISKANEN

Olli SORAINEN

Elina HIRTTIÖ

Rootsi

Maria NORDIN SKULT

Madeleine ÖHBERG

Kristina EKBERG

Ühendkuningriik

Janina CIECIORA

Deborah MORRISON

Jonathan PIGGINS


II.   AMETIÜHINGUTE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

Koen MEESTERS

Hanne SANDERS

Jean-François MACOURS

Bulgaaria

Atanaska TODOROVA

Daniel YANEV

 

Tšehhi Vabariik

Vít SAMEK

Pavel JANÍČKO

Petr ŠULC

Taani

Jørgen Rønnow BRUUN

Helle Hjort BENTZ

Käthe Munk RYOM

Saksamaa

Alexandra KRAMER

Ina HINZER

Thomas BEMMANN

Eesti

Mare VIIES

Liina CARR

Aija MAASIKAS

Iirimaa

Esther LYNCH

John DOUGLAS

 

Kreeka

 

 

Horvaatia

Ana KRANJAC JULARIĆ

David Jakov BABIĆ

Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Hispaania

Ana María CORRAL JUAN

Francisco GONZÁLEZ MORENO

Jose Antonio MORENO DÍAZ

Prantsusmaa

Francine BLANCHE

Corinne MARES

Ommar BENFAID

Itaalia

 

 

Küpros

 

 

Läti

Natalja MICKEVIČA

Kaspars RĀCENĀJS

Mārtiņš SVIRSKIS

Leedu

Janina ŠVEDIENĖ

Janina MATUIZIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luksemburg

 

 

Ungari

 

 

Malta

Ian Mark ZAMMIT

Jeremy J CAMILLERI

Paul PACE

Madalmaad

Caroline RIETBERGEN

Martijn HORDIJK

Henk BOSSCHER

Austria

Johannes PEYRL

Oliver RÖPKE

Lena KARASZ

Poola

Jakub KUS

Krystyna CIEMNIAK

Bogdan OLSZEWSKI

Portugal

 

 

Rumeenia

Corneliu CONSTANTINOAIA

Liviu APOSTOIU

Dragos FRUMOSU

Sloveenia

Marko TANASIČ

Jakob POČIVAVŠEK

Nadja GÖTZ

Slovakkia

Vlasta SZABOVÁ

Zdena DVORANOVÁ

Mária SVOREŇOVÁ

Soome

Eve KYNTÄJÄ

Heikki TAULU

Ralf SUND

Rootsi

Thord INGESSON

Josefin EDSTRÖM

Sofia RÅSMAR

Ühendkuningriik

Rosa CRAWFORD

Mohammed TAJ

Wilf SULLIVAN


III.   TÖÖANDJATE ORGANISATSIOONIDE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

Michèle CLAUS

Hilde THYS

Monica DE JONGHE

Bulgaaria

Ivan ZAHARIEV

Martin STOYANOV

Daniela SIMIDCHIEVA

Tšehhi Vabariik

Vladimíra DRBALOVÁ

Marie ZVOLSKÁ

Jitka HLAVÁČKOVÁ

Taani

Henning GADE

Flemming DREESEN

Karen ROIY

Saksamaa

Alexander WILHELM

Christina BREIT

Carmen Eugenia BÂRSAN

Eesti

Piia SIMMERMANN

Katrin TRUVE

Mare HIIESALU

Iirimaa

Tony DONOHOE

Kara McGANN

 

Kreeka

 

 

Horvaatia

Milica JOVANOVIĆ

Milka KOSANOVIĆ

Nataša NOVAKOVIĆ

Hispaania

Helena MORALES DE LABRA

Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Prantsusmaa

Garance PINEAU

Natacha MARQUET

Pascale DESSEN

Itaalia

 

 

Küpros

 

 

Läti

Anita LĪCE

Ilona KIUKUCĀNE

Jolanta VJAKSE

Leedu

Justinas USONIS

Aidas VAIČIULIS

Dovilė BAŠKYTĖ

Luksemburg

 

 

Ungari

 

 

Malta

Lawrence MIZZI

Michael GALEA

John HUBER

Madalmaad

Rob SLAGMOLEN

A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Austria

Margit KREUZHUBER

Julia ENZELSBERGER

Kornelia LIENHART

Poola

Monika GŁADOCH

Grzegorz BACZEWSKI

Andrzej STĘPNIKOWSKI

Portugal

 

 

Rumeenia

Roxana PRODAN

Florian STAMATE

Liviu ROGOJINARU

Sloveenia

Igor ANTAUER

Polona FINK RUŽIČ

Maja SKORUPAN

Slovakkia

Radovan MAXIN

Peter MOLNÁR

Martin HOŠTÁK

Soome

Mikko RÄSÄNEN

Jenni RUOKONEN

Simopekka KOIVU

Rootsi

Karin EKENGER

Carin RENGER

Patrik KARLSSON

Ühendkuningriik

Sinead LAWRENCE

Rob WALL

Tom SALLIS

Artikkel 2

Nõukogu nimetab veel määramata liikmed ametisse hiljem.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 25. september 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. GUIDI


(1)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.

(2)  Nõukogu 4. oktoobri 2012. aasta otsus töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta (ELT C 302, 6.10.2012, lk 1).

(3)  Nõukogu 20. novembri 2012. aasta otsus töötajate vaba liikumise nõuandekomitee Itaalia liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta (ELT C 360, 22.11.2012, lk 4).