11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 124/56


Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 123, 9. mai 2012 )

Leheküljel 3 artiklis 8

asendatakse

„29. maist 2012”

järgmisega:

„29. maist 2013”.

Leheküljel 3 artikli 9 lõikes 1

asendatakse

„29. septembrit 2012”

järgmisega:

„29. septembrit 2013”.

Leheküljel 3 artikli 9 lõikes 2

asendatakse

„29. maist 2012”

järgmisega:

„29. maid 2013”.

Leheküljel 3 artikli 9 lõikes 3

asendatakse

„29. maist 2012”

järgmisega:

„29. maid 2013”

Leheküljel 3 artiklis 10

asendatakse

„2.   Määrust kohaldatakse alates 29. maist 2012. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse alates 29. septembrit 2012.”

järgmisega:

„2.   Määrust kohaldatakse alates 29. maist 2013. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse alates 29. septembrist 2013.”