10.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/26


Komisjoni 18. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1063/2010 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 307, 23. november 2010 )

Leheküljel 12 artikli 86 lõike 4 teises lõigus

asendatakse

„Kui esimeses lõigus sätestatud tingimus ei ole täidetud, on toodete päritoluriigiks see piirkondlikku rühma kuuluv riik, mille puhul on piirkondlikku rühma kuuluvatest teistest riikidest pärit kasutatud materjalide tolliväärtuse osakaal kõige suurem.”

järgmisega:

„Kui esimeses lõigus sätestatud tingimus ei ole täidetud, on toodete päritoluriigiks see piirkondlikku rühma kuuluv riik, mille puhul on piirkondlikku rühma kuuluvatest riikidest pärit kasutatud materjalide väärtuse osakaal kõige suurem.”

Leheküljel 13 artikli 86 lõike 6 esimese lõigu punktis b

asendatakse

„b)

kui punktis a sätestatud tingimused ei ole täidetud, on toodete päritoluriigiks see kumulatsioonis osalev riik, mille puhul on teistest kumulatsioonis osalevatest riikidest pärit kasutatud materjalide tolliväärtuse osakaal kõige suurem.”

järgmisega:

„b)

kui punktis a sätestatud tingimused ei ole täidetud, on toodete päritoluriigiks see kumulatsioonis osalev riik, mille puhul on kumulatsioonis osalevatest riikidest pärit kasutatud materjalide väärtuse osakaal kõige suurem.”

Leheküljel 42 lisa 13a II osa 1. veerus

asendatakse

„ex ex 3301”

järgmisega:

„3301”.

Leheküljel 44 lisa 13a II osa 1. veerus

asendatakse

„ex ex 3806”

järgmisega:

„3806 30”.

Leheküljel 61 lisa 13a II osa 2. veerus

asendatakse

„Rubriikide 7003, 7004 või 7005 klaas, painutatud, töödeldud servadega, graveeritud, puuritud,”

järgmisega:

„Rubriikide 7003, 7004 ja 7005 klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta”.

Leheküljel 67 lisa 13a II osa 1. veerus

asendatakse

„8542 31 kuni 8542 33 ja 8542 39”

järgmisega:

„ex ex 8542 31, ex ex 8542 32, ex ex 8542 33 ja ex ex 8542 39”.

Leheküljel 72 lisa 13b 2. veerus

asendatakse

„Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised, välja arvatud kakaopulber”

järgmisega:

„Muud tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg”.