25.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 219/66


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 335, 17. detsember 2009 )

Leheküljel 131 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 73/239/EMÜ” eelviimases reas

asendatakse:

„Artikli 2 punkti 3 alapunktid 1-4”

järgmisega:

„Artikli 2 punkti 3 esimene kuni neljas lõik”.

Leheküljel 131 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 73/239/EMÜ” viimases reas

asendatakse:

„Artikli 2 punkti 3 alapunkt 5”

järgmisega:

„Artikli 2 punkti 3 viies lõik”.

Leheküljel 132 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 73/239/EMÜ” esimeses reas

asendatakse:

„Artikli 3 lõike 1 punktid 1 ja 2”

järgmisega:

„Artikli 3 lõike 1 esimene ja teine lõik”.

Leheküljel 132 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 73/239/EMÜ” teises reas

asendatakse:

„Artikli 3 lõike 1 punkt 3”

järgmisega:

„Artikli 3 lõike 1 kolmas lõik”.

Leheküljel 132 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” eelviimases reas

asendatakse:

„—”

järgmisega:

„Artikli 13 punkt 27”.

Leheküljel 133 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” kümnendas reas

asendatakse:

„Artikli 18 punkt g”

järgmisega:

„Artikli 18 lõike 1 punkt g”.

Leheküljel 133 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” eelviimases reas

asendatakse:

„Artikli 18 punkt h”

järgmisega:

„Artikli 18 lõike 1 punkt h”.

Leheküljel 134 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 92/49/EMÜ” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 6 lõike 1 kolmas lõik”

järgmisega:

„Artikli 6 lõike 3 esimene lõik”.

Leheküljel 134 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 6 lõike 5 lõik 3”

järgmisega:

„Artikli 6 lõike 5 kolmas lõik”.

Leheküljel 134 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” neljandas reas

asendatakse:

„Artikli 6 lõike 5 lõik 1”

järgmisega:

„Artikli 6 lõike 5 esimene lõik”.

Leheküljel 135 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” kümnendas reas

asendatakse:

„Artikli 10 lõike 1 esimene lause”

järgmisega:

„Artikli 10 lõike 1 esimene lause ja lõike 2 esimene lõik”.

Leheküljel 136 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” viimases reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõike esimene lõik ning teise lõigu punktid a ja b”

järgmisega:

„Artikli 13 lõike 3 esimene lõik ning teise lõigu punktid a ja b”.

Leheküljel 137 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” teises reas

asendatakse:

„Artikli 17 lõigu 4 teine lõik”

järgmisega:

„Artikli 17 lõike 4 teine lõik”.

Leheküljel 137 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 92/49/EMÜ” üheksandas reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõike 2 teine ja viies lõik”

järgmisega:

„Artikli 13 lõike 2 teine lõik ja lõige 5”.

Leheküljel 137 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” üheksandas reas

asendatakse:

„Artikli 37 lõike 2 teine ja viies lõik”

järgmisega:

„Artikli 37 lõike 2 teine lõik ja lõige 5”.

Leheküljel 137 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” üheksandas reas

asendatakse:

„Artikli 42 lõike 2 teine ja neljas lõik”

järgmisega:

„Artikli 42 lõike 2 teine lõik ja lõige 4”.

Leheküljel 138 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” seitsmendas reas

asendatakse:

„Artikli 39 lõike 1 teise lõigu esimene lause”

järgmisega:

„Artikli 39 lõike 1 teise lõigu teine lause”.

Leheküljel 142 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 88/357/EMÜ” seitsmendas reas

asendatakse:

„Artikli 7 lõike 1 punkt g — artikli 7 lõige 3”

järgmisega:

„Artikli 7 lõike 1 punkt g ja artikli 7 lõige 3”.

Leheküljel 146 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” esimeses reas

asendatakse:

„Artikli 72 lõike 1 lõik 2”

järgmisega:

„Artikli 72 lõike 1 teine lõik”.

Leheküljel 146 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 14. reas

asendatakse:

„Artikli 153 lõige 1”

järgmisega:

„Artikli 155 lõige 1”.

Leheküljel 147 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 92/49/EMÜ” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 46 lõike 2 lõiked 1 kuni 3”

järgmisega:

„Artikli 46 lõike 2 esimene ja kolmas lõik”.

Leheküljel 147 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 50 lõike 1 lõiked 1 ja 3 ning lõige 2”

järgmisega:

„Artikli 50 lõike 1 esimene ja kolmas lõik ning lõige 2”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” teises reas

asendatakse:

„Artikli 212 punkti 1 alapunkt a”

järgmisega:

„Artikli 212 lõike 1 punkt a”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 212 punkti 1 alapunkt b”

järgmisega:

„Artikli 212 lõike 1 punkt b”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 98/78/EÜ” neljandas reas

asendatakse:

„Artikli 1 punkti 1 alapunkt i”

järgmisega:

„Artikli 1 punkt i”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” neljandas reas

asendatakse:

„Artikli 59 lõike 2 punktid a alapunkt i”

järgmisega:

„Artikli 59 lõike 2 punkti a alapunkt i”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” neljandas reas

asendatakse:

„Artikli 210 punkti 1 alapunkt f”

järgmisega:

„Artikli 212 lõike 1 punkt f”.

Leheküljel 148 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” viiendas reas

asendatakse:

„Artikli 210 punkti 1 alapunkt g”

järgmisega:

„Artikli 212 lõike 1 punkt g”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” seitsmendas reas

asendatakse:

„Artikli 59 lõige 9 ja III lisa”

järgmisega:

„Artikli 59 lõige 9 ja II lisa”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” kaheksandas reas

asendatakse:

„Artikli 59 lõige 9 ja III lisa”

järgmisega:

„Artikli 59 lõige 9 ja II lisa”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” kümnendas reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt b”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt b”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 11. reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt c”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt c”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 12. reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt d”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt d”.

Leheküljel 149 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” viimases reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt a”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt a”.

Leheküljel 150 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” esimeses reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt e”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt e”.

Leheküljel 150 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” teises reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt f”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt f”.

Leheküljel 150 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” kolmandas reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkti 1 alapunkt g”

järgmisega:

„Artikli 268 lõike 1 punkt g”.

Leheküljel 151 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” neljandas reas

asendatakse:

„Artikli 268 punkt 2”

järgmisega:

„Artikli 268 lõige 2”.

Leheküljel 152 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2002/83/EÜ” kaheksandas reas

asendatakse:

„Artikli 19 lõike 1 teise lõigu teine taane”

järgmisega:

„Artikli 19 lõike 1 esimese lõigu teine taane”.

Leheküljel 153 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” viimases reas

asendatakse:

„Artikli 301 lõige 1 ja lõike 3 lõik 4”

järgmisega:

„Artikli 301 lõiked 1 ja 3”.

Leheküljel 154 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” seitsmendas reas

asendatakse:

„Artikli 185 lõige 2 punktid a-c, lõige 3 ja lõike 5 esimene lõik 5”

järgmisega:

„Artikli 185 lõige 2 punktid a-c, lõige 3 ja lõike 5 esimene lõik”.

Leheküljel 154, VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 12. reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõige 7”

järgmisega:

„Artikli 13 punkt 7”.

Leheküljel 154 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 14. reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõige 9”

järgmisega:

„Artikli 13 punkt 9”.

Leheküljel 154 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 15. reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõige 25”

järgmisega:

„Artikli 13 punkt 25”.

Leheküljel 154 VII lisa vastavustabeli tulba „Käesolev direktiiv” 16. reas

asendatakse:

„Artikli 13 lõige 26”

järgmisega:

„Artikli 13 punkt 26”.

Leheküljel 155 VII lisa vastavustabeli tulba „Direktiiv 2005/68/EÜ” teises reas

asendatakse:

„Artikli 5 lõike 1 esimene ja teine lõik”

järgmisega:

„Artikli 5 lõike 1 esimene lõik ja lõige 2”.