20.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 580/2008,

18. juuni 2008,

millega 96. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

4. juunil 2008 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seetõttu tuleks I lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2008

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 400/2008 (ELT L 118, 6.5.2008, lk 14).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmine kanne:

„Rajah Solaiman Movement (teiste nimedega a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Aadress: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinani provints, Filipiinid; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlaci provints, Filipiinid; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipiinid. Muu teave: a) asus juriidilise isiku Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated ruumides aadressil 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, mis on ühtlasi üksuse asutaja Hilarion Del Rosario Santos III elukoht; b) seostatakse rühmitustega Abu Sayyaf ja Jemaah Islamiyah, sealhulgas 2004. ja 2005. aastal Filipiinidel toimunud terrorirünnakute toetamisega lõhkeainealase väljaõppe teel ja muul viisil; c) seda rahastasid Khadafi Abubakar Janjalani kaudu organisatsiooni International Islamic Relief Organization harud Filipiinidel.”

(2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

„(a)

Ricardo Perez Ayeras (teiste nimedega a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Aadress: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipiinid; b) Barangay Tigib, Ayungon, Ida-Negros, Filipiinid; c) Bindoy, Ida-Negros, Filipiinid (varasem aadress); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiinid (varasem aadress); (e) MSU ülikoolilinnak, Marawi City, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 15.9.1973. Sünnikoht: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 29. juulil 2007. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

(b)

Pio Abogne De Vera (teiste nimedega a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Aadress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiinid. Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 15. detsembril 2005. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

(c)

Redendo Cain Dellosa (teiste nimedega a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Aadress: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipiinid (varasem aadress); c) Anda, Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress); d) Jolo, Sulu, Filipiinid (varasem aadress); e) Pollok, Cotabato, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 15.5.1972. Sünnikoht: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) praegune asukoht (10. detsembri 2007. aasta seisuga): Manila, Filipiinid. Varasem asukoht: Masbate, Filipiinid; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitusega Abu Sayyaf; c) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 30. märtsil 2004. 2008. aasta juuni seisuga kohtu all Pasig Citys Filipiinide piirkondlikus kohtus nr 261.

(d)

Feliciano Semborio Delos Reyes (noorem) (teiste nimedega a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tiitel: ustadz. Aadress: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress), b) Siasi, Sulu, Filipiinid (varasem aadress), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 4.11.1963. Sünnikoht: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) varasem asukoht: Arco, Lamitan, Filipiinid; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; c) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 2006. aasta novembris. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

(e)

Ruben Pestano Lavilla (noorem) (teiste nimedega a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tiitel: šeik. Aadress: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiinid; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid (varasem). Sünniaeg: 4.10.1972. Sünnikoht: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Passi nr: a) Filipiinide pass nr MM611523 (2004); b) Filipiinide pass nr EE947317 (2000–2001); c) Filipiinide pass nr P421967 (1995–1997). Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement vaimne juht. Seostatakse Khadafi Abubakar Janjalaniga ja organisatsiooni International Islamic Relief Organization harudega Filipiinidel; b) aktiivselt seotud organisatsiooni Rajah Solaiman Movement rahastamisega ja sellesse värbamisega; c) varem keemiainseneri eriala üliõpilane Filipiinide Ülikoolis Visayas ja Filipiini võõrtööline Saudi Araabias; d) 2008. aasta juuni seisuga tagaotsitav. Arvatakse varjavat end väljaspool Filipiine.

(f)

Dinno Amor Rosalejos Pareja (teiste nimedega a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash) Aadress: a) Atimonan, Quezoni provints, Filipiinid, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 19.7.1981. Sünnikoht: Cebu City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) asukoht (10. detsembri 2007. aasta seisuga): Cebu City, Filipiinid. Varasemad asukohad: Anahawan, Leyte, Filipiinid; Sariaya, Quezon, Filipiinid; Dasmarinas, Cavite, Filipiinid; b) lõhkeainespetsialist; c) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; d) Filipiinide kohtuvõimud andsid 5. juunil 2006 tema suhtes välja vahistamismääruse. 2008. aasta juuni seisuga tabamata.

(g)

Hilarion Del Rosario Santos III (teiste nimedega a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Tiitel: emiir. Aadress: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipiinid, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipiinid (varasem aadress), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 12.3.1966. Sünnikoht: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Passi nr: AA780554 (Filipiinide pass). Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement asutaja ja juht, seostatakse rühmitusega Abu Sayyaf. Juriidilise isiku Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI) asutaja ja omanik; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 2005. aasta oktoobris; 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

(h)

Angelo Ramirez Trinidad (teiste nimedega a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Aadress: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Sünniaeg: 20.3.1978. Sünnikoht: Gattaran, Cagayani provints, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) tundemärkide hulka kuuluvad armid mõlemal jalal; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitustega Abu Sayyaf ja Jemaah Islamiyah; c) 2004. ja 2005. aastal Filipiinidel toimunud terrorirünnakutes kasutatud isetehtud lõhkekehade valmistamise ja paigaldamisega seotud pommispetsialist. Samuti vastutav organisatsiooni Rajah Solaiman Movement muude rakukeste ja rühmituse Abu Sayyaf varustamise eest relvade ja laskemoonaga; d) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 22. veebruaril 2005 ja mõistetud 2005. aasta oktoobris süüdi mitmekordses tahtlikus tapmises. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.”