28.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/46


KOMISJONI OTSUS,

20. oktoober 2008,

millega muudetakse otsust 2003/467/EÜ seoses teatavate Poola piirkondade ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks kuulutamisega

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5987 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/816/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle D lisa punkte I ja E,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 64/432/EMÜ D lisas on sätestatud, et teatavate kõnealuses direktiivis ettenähtud tingimuste täitmise korral võib liikmesriigi või selle osa ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks kuulutada.

(2)

Veiste ensootilisest leukoosist ametlikult vabaks kuulutatud liikmesriikide piirkondade loetelud on esitatud komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsuses 2003/467/EÜ, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega. (2)

(3)

Poola on nüüd komisjonile esitanud dokumendid, mis kinnitavad teatavate direktiivis 64/432/EMÜ ettenähtud tingimuste täitmist, võimaldades ametlikult kuulutada 29 halduspiirkonda (powiatidy) Masoovia, Podlaasia ja Warmia-Masuuria vojevoodkonnas veiste ensootilisest leukoosist vabadeks piirkondadeks Poolas.

(4)

Esitatud dokumentatsioonile antud hinnangu põhjal tuleb nendele piirkondadele Poolas ametlikult anda veiste ensootilisest leukoosist vaba piirkonna staatus.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2003/467/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  ELT L 156, 25.6.2003, lk 74.


LISA

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa 2. peatükis asendatakse teine, Poolat käsitlev osa järgmisega:

„Poolas:

Alam-Sileesia (Dolnośląskie) vojevoodkond

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Lublini vojevoodkond

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujawy-Pomorze vojevoodkond

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Łódzi vojevoodkond

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Väike-Poola (Małopolskie) vojevoodkond

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Masoovia vojevoodkond

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Opole vojevoodkond

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Podkarpacie vojevoodkond

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Podlaasia vojevoodkond

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Sileesia (Śląskie) vojevoodkond

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Świętokrzyskie vojevoodkond

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Warmia-Masuuria vojevoodkond

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Suur-Poola (Wielkopolskie) vojevoodkond

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”