32003R0866Euroopa Liidu Teataja L 124 , 20/05/2003 Lk 0019 - 0022


Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003,

19. mai 2003,

millega kaheksateistkümnendat korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 27. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, [1] mida on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 742/2003, [2] eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2) ÜRO sanktsioonide komitee otsustas 10. aprillil 2003 muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, ning 25. aprillil 2003 teha loetelus tehnilisi parandusi, mistõttu tuleks vastavalt muuta I lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. mai 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christopher Patten

[1] EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

[2] ELT L 106, 29.4.2003, lk 16.

--------------------------------------------------

LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi, sünniaeg 20. november 1974"

järgmisega:

"Ali Ahmed Yusaf (teise nimega Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Rootsi; sünniaeg 20. november 1974; sünnikoht: Garbaharey, Somaalia; kodakondsus: Rootsi; passi nr: Rootsi pass nr 1041635; riiklik isikukood: 741120-1093".

2. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Al-Kadr, Ahmad Said (teiste nimedega Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); sündinud 1.3.1948 Egiptuses Kairos; arvatavasti Egiptuse ja Kanada kodanik"

järgmisega:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; sünniaeg: 1. märts 1948; sünnikoht: Kairo, Egiptus; kodakondsus: Kanada ja arvatavasti Egiptuse kodanik".

3. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (teise nimega AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); sünniaeg: 12. november 1974; sünnikoht: Tuneesia; aadress: Via A. Masina n. 7, Milano, Itaalia; Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z"

järgmisega:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (teise nimega Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milano, Itaalia, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Itaalia; sünniaeg: 12. november 1974, sünnikoht: Tunis, Tuneesia; kodakondsus: Tuneesia; passi nr L 191609, välja antud 28. veebruaril 1996; riiklik isikukood: 04643632 (välja antud 18. juunil 1999); Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z. Muu teave: ema nimi Bent Ahmed Ourida".

4. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"ESSID, Sami Ben Khemais; sünniaeg: 10. veebruar 1968; sünnikoht: Tuneesia; aadress: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Itaalia; Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F"

järgmisega:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (teise nimega a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Itaalia; sünniaeg: 10. veebruar 1968; sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia; kodakondsus: Tuneesia; passi nr: K/929139 (välja antud 14. veebruaril 1995); riiklik isikukood: 00319547 (välja antud 8. detsembril 1994); Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F. Muu teave: ema nimi Saidani Beya".

5. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

alla asendatakse kanne

"BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (teise nimega AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; teise nimega AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; teise nimega AIADI, Ben Muhammad; teise nimega AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa; 129 Park Road, London NW8, Inglismaa; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viin, Austria; Tuneesia; sündinud 21.1.1963 Tuneesias Safaisis (Sfaxis)"

järgmisega:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (teise nimega a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, NW8, London, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia, d) Darvingasse 1/2/58-60, Viin, Austria; sünniaeg: 21. märts 1963; sünnikoht: Sfax, Tuneesia; kodakondsus: Tuneesia, Bosnia, Austria; passi nr: E 423362 (välja antud 15. mail 1988 Islamabadis); riiklik isikukood: 1292931; muu teave: ema nimi Medina Abid; viibib praegu Iirimaal".

6. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"BOUCHOUCHA, Mokhtar (teise nimega BUSHUSHA, Mokhtar); sünniaeg: 13. oktoober 1969; sünnikoht: Tuneesia; aadress: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Itaalia; Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T"

järgmisega:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (teise nimega Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Itaalia; sünniaeg: 13. oktoober 1969; sünnikoht: Tunis, Tuneesia; kodakondsus: Tuneesia; passi nr: K/754050 (välja antud 26. mail 1999); riiklik isikukood: 04756904 (välja antud 14. septembril 1987); Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T. Muu teave: ema nimi Bannour Hedia".

7. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"CHARAABI, Tarek (teise nimega SHARAABI, Tarek); sünniaeg: 31. märts 1970; sünnikoht: Tuneesia; aadress: Viale Bligny n. 42, Milano, Itaalia; Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U"

järgmisega:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (teise nimega a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Itaalia; sünniaeg: 31. märts 1970; sünnikoht: Tunis, Tuneesia; kodakondsus: Tuneesia; passi nr: L 579603 (välja antud 19. novembril 1997 Milanos); riiklik isikukood: 007-99090; Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U. Muu teave: ema nimi Charaabi Hedia".

8. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Saksamaa; sündinud 4.8.1958 Süürias Aleppos; Saksamaa pass nr 1310636262"

järgmisega:

"Mamoun DARKAZANLI (teise nimega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Saksamaa; sünniaeg: 4. august 1958; sünnikoht: Damascus, Süüria; kodakondsus: Süüria ja Saksamaa; passi nr: 1310636262 (Saksamaa pass), kehtivusaeg lõpeb 29. oktoobril 2005; riiklik isikukood: Saksamaa isikutunnistus nr 1312072688, kehtivusaeg lõpeb 20. augustil 2011".

9. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

alla asendatakse kanne

"HIJAZI, Riad (teise nimega HIJAZI, Raed M.; teise nimega AL-HAWEN, Abu-Ahmad; teise nimega ALMAGHRIBI, Rashid (the Moroccan); teise nimega AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (the American); teise nimega AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; sündinud 1968. aastal Ameerika Ühendriikides Californias; SSN: 548-91-5411"

järgmisega:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (teise nimega a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); sünniaeg: 30. detsember 1968; sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid; kodakondsus: Jordaania kodanik; SSN: 548-91-5411, riiklik isikukood 9681029476; muu teave: pärit Ramlah'st; Jordaanias viibides oli elukoht al-Shumaysanis (Sheisanis) (Ammani piirkond) ametiühingute hoonekompleksi taga".

10. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; sünniaeg: 16. juuni 1938; sünnikoht: Damascus, Süüria; Šveitsi ja Tuneesia kodanik"

järgmisega:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Itaalia; sünniaeg: 16. juuni 1938; sünnikoht: Damascus, Süüria; kodakondsus: Šveitsi".

11. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Huber, Albert Friedrich Armand (teise nimega Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Šveits, sünniaeg 1927. aasta"

järgmisega:

"Armand Albert Friedrich HUBER (teise nimega Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Šveits; sünniaeg 1927. aasta: kodakondsus: Šveitsi".

12. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (teise nimega Abu Zubaida ja Abd Al-Hadi Al-Wahab). Sündinud 12.3.1971 Saudi Araabias Riyadhis. Arvatavasti Saudi Araabia, Palestiina ja Jordaania kodanik. Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja"

järgmisega:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (teise nimega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); sünniaeg: 12. märts 1971; sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia: kodakondsus: arvatavasti Saudi Araabia ja Palestiina kodanik; passi nr: omab Egiptuse passi nr 484824, välja andnud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkond Riyadhis; muu teave: Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja".

13. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"NASREDDIN, Ahmed Idris (teise nimega NASREDDIN, Ahmad I.; teise nimega NASREDDIN, Hadj Ahmed; teise nimega NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveits; Piazzale Biancamano, Milano, Itaalia Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; sünniaeg: 22. november 1929; sünnikoht: Adi Ugri, Etioopia; Itaalia maksukood: NSRDRS29S22Z315Y"

järgmisega:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (teise nimega a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Itaalia, c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, d) nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin Tangiersis, Maroko; sünniaeg: 22. november 1929; sünnikoht: Adi Ugri, Etioopia (nüüd Eritrea); kodakondsus: Itaalia; riiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AG 2028062 (kehtivusaeg lõpeb 7. septembril 2005); välismaalase isikutunnistus: K 5249; Itaalia maksukood: NSRDRS29S22Z315Y. Muu teave: 1994. aastal lahkus oma elukohast aadressil 1 via delle Scule, 6900 Lugano, Šveits ning asus elama Marokosse".

14. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Mansour, Mohamed (teise nimega Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Šveits; Zürich, Šveits; sünniaasta 1928, sünnikoht Egiptus või Araabia Ühendemiraadid"

järgmisega:

"Mansour MOHAMED (teise nimega Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Šveits; sünniaeg: 30. august 1928; sünnikoht: a) Egiptus, b) Araabia Ühendemiraadid; kodakondsus: Šveitsi".

15. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Nada, Youssef (teise nimega Nada, Youssef M.; teise nimega Youssef Mustafa) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Šveits; sünniaeg 17. mai 1931 või 17. mai 1937; sünnikoht: Egiptus, Alexandria; Tuneesia kodanik"

järgmisega:

"Nada Youssef MUSTAFA (teise nimega a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itaalia, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itaalia; sünniaeg: a) 17. mai 1931, b) 17. mai 1937; sünnikoht: Egiptus, Alexandria; riiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AE 1111288 (kehtivusaeg lõpeb 21. märtsil 2005)".

16. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Abdul Rahman Yasin (teise nimega TAHA, Abdul Rahman S.; teise nimega TAHER, Abdul Rahman S.; teise nimega YASIN, Abdul Rahman Said; teise nimega YASIN, Aboud); sündinud 10.4.1960 Ameerika Ühendriikides Indiana osariigis Bloomingtonis; SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); passi nr 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21.6.1992 Jordaanias Ammanis) või passi nr M0887925 (Iraagi pass); Ameerika Ühendriikide kodanik"

järgmisega:

"Abdul Rahman YASIN (teise nimega a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); sünniaeg: 10. aprill 1960; sünnikoht: Bloomington, Ameerika Ühendriikide Indiana osariik; kodakondsus: Ameerika Ühendriigid; passi nr: a) 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21. juunil 1992 Jordaanias Ammanis), b) MO887925 (Iraagi pass); riiklik isikukood: SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); muu teave: Abdul Rahman Yasin on Iraagis".

17. Pealkirja

"Füüsilised isikud"

all asendatakse kanne

"Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Šveits"

järgmisega:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Šveits; sünniaeg: 7. mai 1933".

--------------------------------------------------