25.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/1


Teave jõustumise kuupäeva kohta: Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Eespool nimetatud Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline leping, mis allkirjastati 25. oktoobril 2018 Brüsselis, jõustus 19. juulil 2019.