8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/10


Teave Euroopa-Vahemere piirkonna kokkuleppe jõustumise kohta, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline assotsiatsioon (1)

Valence'is 22. aprillil 2002. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel allakirjutatud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseks vahetati teavitamisdokumente 22. juulil 2005 ning sellest tulenevalt jõustus protokoll artikli 110 kohaselt 1. septembril 2005.


(1)  ELT L 265, 10.10.2005, lk 2.