15.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 158/1


Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole jõustumistähtaega käsitlev teave.

(2004/C 158/01)

Washingtonis 28. mail 2004. aastal alla kirjutatud Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole jõustus nimetatud lepingu artikli 7 kohaselt 28. mail 2004. aastal.