21997A0612(02)Euroopa Liidu Teataja L 155 , 12/06/1997 Lk 0061 - 0069


Kokkulepe,

sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise alkohoolseid jooke käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumina

VASTASTIKUSE MÕISTMISE MEMORANDUM

ex2208 Kanged alkohoolsed joogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

Vastavalt Singapuris kokkulepitule oleme pidanud üksikasjalikke läbirääkimisi teatavate alkohoolsete jookide suhtes kohaldatavate tollimaksude kaotamise üle.

Pärast vastavate siseriiklike menetluste lõpetamist ja tehes erandi rummi (220840) puhul, mille suhtes kohaldatakse lisas ettenähtud erisätteid, kaotavad EÜ ja USA tollimaksud, mis peaksid 1. juulil 1997. aastal kehtima HS 96 allpool loetletud rubriikide suhtes, neljas võrdses etapis alates 1. juulist 1997, millele järgnevad täiendavad vähendamised 1. jaanuaril 1998, 1. jaanuaril 1999 ja 1. jaanuaril 2000.

HS 96

220820 | kanged alkohoolsed joogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest (viinamarjabrändi) |

220830 | viskid |

220850 | džinn ja genever |

220860 | viin |

220870 | liköörid ja kordialid |

ex220890 | muu kui denatureerimata etüülalkohol, mille alkoholisisaldus mahuprotsentides on vähem kui 80 mahuprotsenti (Euroopa Ühenduses hõlmatud koodidega 22089090 ja 22089099 ning Ameerika Ühendriikides koodiga 22089080). |

--------------------------------------------------

LISA

Teema: 2208 40 – Rumm ja taffia

A. EÜ tollimaksud

1. Rummi puhul, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega), vähendatakse tollimakse järgmiselt:

| Nõudes mahuga kuni 2 liitrit | Nõudes mahuga üle 2 liitri |

Põhitariif | 0,8 eküüd/mahu%/hl + 4,1 eküüd/hl | 0,8 eküüd/mahu %/hl |

1. juuli 1997 | 0,8 eküüd/mahu%/hl + 4,1 eküüd/hl | 0,8 eküüd/mahu %/hl |

1. juuli 1998 | 0,7 eküüd/mahu%/hl + 3,8 eküüd/hl | 0,7 eküüd/mahu %/hl |

1. juuli 1999 | 0,65 eküüd/mahu%/hl + 3,5 eküüd/hl | 0,65 eküüd/mahu %/hl |

1. juuli 2000 | 0,6 eküüd/mahu%/hl + 3,2 eküüd/hl | 0,6 eküüd/mahu %/hl |

2. Rummi ja taffia suhtes kohaldatavaid lõikes 1 nimetamata tollimakse, mille väärtus on sätestatud järgmises tabelis, vähendatakse allpool määratud moel ja esitatud tariifikvootide raames kuni tollimaksuvaba režiimi saavutamiseni 1. jaanuaril 2003. Tariifikvootide summad hõlmavad rummi olenemata selle pakendi mahust.

| Tollimaksumäär | Tariifikvoodi määr |

| Nõudes mahuga kuni 2 liitrit, väärtusega üle 7,9 eküü 100 % alkoholi liitri kohta | Nõudes mahuga üle 2 liitri, väärtusega üle 2,0 eküü 100 % alkoholi liitri kohta | 100 % alkoholi liitrites |

1. juuli 1997 | 0,7 eküüd/mahu%/hl + 3,5 eküüd/hl | 0,7 eküüd/mahu %/hl | 890000 |

1. jaanuar 1998 | 0,6 eküüd/mahu%/hl + 2,9 eküüd/hl | 0,6 eküüd/mahu %/hl | 1950000 |

1. jaanuar 1999 | 0,5 eküüd/mahu%/hl + 2,3 eküüd/hl | 0,5 eküüd/mahu %/hl | 2145000 |

1. jaanuar 2000 | 0,4 eküüd/mahu%/hl + 1,8 eküüd/hl | 0,4 eküüd/mahu %/hl | 2359500 |

1. jaanuar 2001 | 0,3 eküüd/mahu%/hl + 1,2 eküüd/hl | 0,3 eküüd/mahu %/hl | 2595450 |

1. jaanuar 2002 | 0,2 eküüd/mahu%/hl + 0,6 eküüd/hl | 0,2 eküüd/mahu %/hl | 2854995 |

Alates 01. jaanuarist 2003 | tollimaksuvaba | tollimaksuvaba | piiramatu |

3. Eespool märgitud hinnavahemikest madalamate hindadega rummi ja taffia ning tariifikvootidega hõlmamata rummi ja taffia suhtes kohaldatakse eespool lõikes 1 sätestatud tollimaksumäärasid.

4. Euroopa Ühendus teatab Ameerika Ühendriikidele viivitamata kõigist tema rummi impordi sooduskohtlemise muudatustest, mis toimuvad 1. jaanuari 2000 ja 1. jaanuari 2003 vahelisel ajal. Taotluse korral alustab Euroopa Ühendus Ameerika Ühendriikidega viivitamata läbirääkimisi mis tahes küsimuses, mis puudutab lõike 2 kohast Ameerika Ühendriikide rummi eksporti ühendusse, et jõuda vastastikusele kokkuleppele kõigis läbirääkimiste käigus tõstatatud küsimustes.

B. Ameerika Ühendriikide tollimaksud

5. Rummi ja taffia suhtes kohaldatavaid tollimakse vähendatakse järgmiselt.

| rumm ja taffia a)nõudes mahuga kuni 4 liitrit, väärtusega üle 3,00 USD normaalkangusega alkoholi liitri kohta jab)nõudes mahuga üle 4 liitrit, väärtusega üle 69 sendi normaalkangusega alkoholi liitri kohta | rumm ja taffia a)nõudes mahuga kuni 4 liitrit, väärtusega kuni 3,00 USD normaalkangusega alkoholi liitri kohta jab)nõudes mahuga üle 4 liitrit, väärtusega kuni 69 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. juuli 1997 | 26,1 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 30,4 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 1998 | 21,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 28,1 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 1999 | 17,4 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 25,9 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 2000 | 13,0 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 23,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 2001 | 8,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 23,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 2002 | 4,3 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta | 23,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

1. jaanuar 2003 | 0 | 23,7 senti normaalkangusega alkoholi liitri kohta |

EC-Spirits-Schedule CXL

CN 97 | Label | Base rate | Final bound rate | Implementation |

July 1997 | January 1998 | January 1999 | January 2000 |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | | |

220820 | – Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | | | | |

| – – In containers holding 2 litres or less | | | | | | |

22082012 | – – – Cognac | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

22082014 | – – – Armagnac | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl. + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

22082026 | – – – Grappa | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

22082027 | – – – Brandy de Jerez | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

22082029 | – – – Other | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

| – – In containers holding more than 2 litres | | | | | | |

22082040 | – – – Raw distillate | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

| – – – Other | | | | | | |

22082062 | – – – Cognac | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

22082064 | – – – Armagnac | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

22082086 | – – – Grappa | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

22082087 | – – – Brandy de Jerez | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

22082089 | – – – Other | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

220830 | – Whiskies | | | | | | |

| – – Bourbon whiskey, in containers holding | | | | | | |

22083011 | – – – 2 litres or less | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,5 Ecu/hl | free | 0,15 Ecu/% vol/hl + 1,13 Ecu/hl | 0,1 Ecu/% vol/hl + 0,8 Ecu/hl | 0,05 Ecu/% vol/hl + 0,8 Ecu/hl | free |

22083019 | – – – More than 2 litres | 0,2 Ecu/% vol/hl | free | 0,15 Ecu/% vol/hl | 0,1 Ecu/% vol/hl | 0,05 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Scotch whisky | | | | | | |

| – – – Malt whisky, in containers holding | | | | | | |

22083032 | – – – 2 litres or less | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | free |

22083038 | – – – More than 2 litres | 0,28 Ecu/% vol/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | free |

| – – – Blended whisky, in containers holding | | | | | | |

22083052 | – – – 2 litres or less | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | free |

22083058 | – – – More than 2 litres | 0,28 Ecu/% vol/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | free |

| – – – Other, in containers holding | | | | | | |

22083072 | – – – 2 litres or less | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hi | free | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hi | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hi | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hi | free |

22083078 | – – – More than 2 litres | 0,28 Ecu/% vol/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Other, in containers holding | | | | | | |

22083082 | – – – 2 litres or less | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hi | free | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hi | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hi | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hi | free |

22083088 | – – – More than 2 litres | 0,28 Ecu/% vol/hl | free | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | free |

220840 | – Rum and taffia: | | See Appendix A. |

22084010 | – – In containers holding 2 litres or less | | | | |

| – – – Ex: Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance. | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hi | | | |

| – – – Ex: Other | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | | | |

22084090 | – – In containers holding more than 2 litres | | | | |

| – – – Ex: Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance. | 0,8 Ecu/% vol/hl | | | |

| – – – Ex: Other | 0,8 Ecu/% vol/hl | | | |

220850 | – Gin and geneva: | | | | | | |

| – – Gin, in containers holding: | | | | | | |

22085011 | – – – 2 litres or less | 0,8 Ecu/%vol/hl + 4,1 Ecu/hl | free | 0,6 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,0 Ecu/hl | free |

22085019 | – – – More than 2 litres | 0,8 Ecu/% vol/hl | free | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Geneva, in containers holding: | | | | | | |

22085091 | – – – 2 litres or less | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free |

22085099 | – – – More than 2 litres | 1,3 Ecu/% vol/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

220860 | – Vodka | | | | | | |

| – – Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding: | | | | | | |

22086011 | – – – 2 litres or less | 1,1 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | free | 0,8 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl. + 1,0 Ecu/hl | free |

22086019 | – – – More than 2 litres | 1,1 Ecu/% vol/hl | free | 0,8 Ecu/% vol/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding: | | | | | | |

22086091 | – – – 2 litres or less | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hi | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hi | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hi | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hi | free |

22086099 | – – – More than 2 litres | 1,3 Ecu/% vol/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

220870 | – Liqueurs and cordials in containers holding: | | | | | | |

22087010 | – – 2 litres or less | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hi | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hi | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hi | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hi | free |

22087090 | – – More than 2 litres | 1,3 Ecu/% vol/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

220890 | – Other | | | | | | |

| – – Arrack, in containers holding: | | | | | | |

22089011 | – – – 2 litres or less | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hi | free | 0,6 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hi | 0,4 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hi | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,0 Ecu/hi | free |

22089019 | – – – More than 2 litres | 0,8 Ecu/% vol/hl | free | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding: | | | | | | |

22089033 | – – – 2 litres or less | 0,91 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | free | 0,68 Ecu/% vol/hl + 2,6 Ecu/hl | 0,46 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | 0,22 Ecu/% vol/hl + 0,9 Ecu/hl | free |

22089038 | – – – More than 2 litres | 1,1 Ecu/% vol/hl | free | 0,8 Ecu/% vol/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

| – – Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding: | | | | | | |

| – – – 2 litres or less | | | | | | |

22089041 | – – – – Ouzo | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free |

| – – – – Other | | | | | | |

| – – – – – Spirits (excluding liqueurs) | | | | | | |

| – – – – – – Distilled from fruit | | | | | | |

22089045 | – – – – – – – Calvados | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

22089048 | – – – – – – – Other | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | free |

| – – – – – – Other | | | | | | |

22089052 | – – – – – – – Korn | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free |

22089057 | – – – – – – – Other | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free |

22089069 | – – – – – Other spirituous beverages | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | free |

| – – – More than 2 litres | | | | | | |

| – – – – Spirits (excluding liqueurs) | | | | | | |

22089071 | – – – – – Distilled from fruit | 1,12 Ecu/% vol/hl | free | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | free |

22089074 | – – – – – Other | 1,3 Ecu/% vol/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

22089078 | – – – – Other spirituous beverages | 1,3 Ecu/% vol/hl | free | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | free |

--------------------------------------------------