21996A1115(01)Euroopa Liidu Teataja L 292 , 15/11/1996 Lk 0029 - 0030


Kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkulepe

Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahel, millega muudetakse Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi ühendusse importimise korda

Kiri nr 1

Brüssel 4. november 1996

Lugupeetud härra.

Mul on au viidata Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahel kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppele, mis käsitleb Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi ühendusse importimise korda.

Selle kokkuleppe alusel kohaldatakse Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi (CN-kood 1006) suhtes määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikli 12 kohaselt arvutatud tollimakse, mida on vähendatud summa võrra, mis on võrdne 25 % kõnealusest maksust.

Tollimaksude alandamise kohaldamine ei sõltu enam sellest, kas Egiptus kogub kõnealuse toote puhul ekspordimaksu.

Seda tollimaksude vähendamist kohaldatakse alates 1. maist 1996.

Käesolev kokkulepe jõustub kuupäeval, mil mõlemad pooled on sellele alla kirjutanud.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Euroopa Ühenduse nimel

+++++ TIFF +++++

Kiri nr 2

Brüssel 4. november 1996

Lugupeetud härra.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga kirja, mille sisu on järgmine:

"Mul on au viidata Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahel kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppele, mis käsitleb Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi ühendusse importimise korda.

Selle kokkuleppe alusel kohaldatakse Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi (CN-kood 1006) suhtes määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikli 12 kohaselt arvutatud tollimakse, mida on vähendatud summa võrra, mis on võrdne 25 % kõnealusest maksust.

Tollimaksude alandamise kohaldamine ei sõltu enam sellest, kas Egiptus kogub kõnealuse toote puhul ekspordimaksu.

Seda tollimaksude vähendamist kohaldatakse alates 1. maist 1996.

Käesolev kokkulepe jõustub kuupäeval, mil mõlemad pooled on sellele alla kirjutanud.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga."

Mul on au kinnitada Egiptuse Araabia Vabariigi nõusolekut.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------