7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/337


3.   Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 8 kohta

Liit arvestab oma geograafilise läheduse tõttu liiduga erisuhetes olevate väikeste riikide olukorda.