7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 203/46


Artikkel 189

Ühenduse institutsioonide asukoht määratakse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel.