2007R0318 — ET — 12.03.2013 — 013.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 318/2007,

23. märts 2007,

milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 084, 24.3.2007, p.7)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, 7. jaanuar 2013,

L 47

1

20.2.2013