2003L0030 — ET — 01.01.2012 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/30/EÜ,

8. mai 2003,

millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris

(EÜT L 123, 17.5.2003, p.42)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009,

L 140

16

5.6.2009