1994R0040 — ET — 13.04.2009 — 008.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 40/94,

20. detsember 1993,

ühenduse kaubamärgi kohta

(EÜT L 011, 14.1.1994, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009,

L 78

1

24.3.2009