1993R1848 — ET — 26.10.2007 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 1848/93,

9. juuli 1993,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2082/92 (põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(EÜT L 168, 10.7.1993, p.35)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2007, 18. oktoober 2007,

L 275

3

19.10.2007