1993L0098 — ET — 16.01.2007 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 93/98/EMÜ,

29. oktoober 1993,

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja ühtlustamine

(EÜT L 290, 24.11.1993, p.9)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/116/EÜ, 12. detsember 2006,

L 372

12

27.12.2006