1991L0440 — ET — 15.12.2012 — 006.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

29. juuli 1991,

ühenduse raudteede arendamise kohta

(91/440/EMÜ)

(EÜT L 237, 24.8.1991, p.25)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, 21. november 2012,

L 343

32

14.12.2012