1990L0435 — ET — 18.01.2012 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

23. juuli 1990,

eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(90/435/EMÜ)

(EÜT L 225, 20.8.1990, p.6)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu direktiiv 2011/96/EL, 30. november 2011,

L 345

8

29.12.2011