1980L0777 — ET — 16.07.2009 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

15. juuli 1980,

loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(80/777/EMÜ)

(EÜT L 229, 30.8.1980, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/54/EÜ, 18. juuni 2009,

L 164

45

26.6.2009