1980L0068 — ET — 22.12.2013 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

17. detsember 1979,

põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest

(80/68/EMÜ)

(EÜT L 020, 26.1.1980, p.43)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000,

L 327

1

22.12.2000