1979L0409 — ET — 15.02.2010 — 008.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

2. aprill 1979,

loodusliku linnustiku kaitse kohta

(79/409/EMÜ)

(EÜT L 103, 25.4.1979, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009,

L 20

7

26.1.2010