2002R2375 — ET — 20.11.2008 — 009.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2375/2002,

27. detsember 2002,

millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand ühenduse määrusest (EÜ) nr 1766/92

(ELT L 358, 31.12.2002, p.88)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1067/2008, 30. oktoober 2008,

L 290

3

31.10.2008