EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q1230(01)R(02)

Euroopa Regioonide Komitee kodukorra parandus (Euroopa Liidu Teataja, L 472, 30. detsember 2021)

ELT L 266, 13.10.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/1230/corrigendum/2022-10-13/oj

13.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 266/21


Euroopa Regioonide Komitee kodukorra parandus

( Euroopa Liidu Teataja, L 472, 30. detsember 2021 )

Leheküljel 2 artiklis 6

Asendatakse

„4.

Asendusliige või teist liiget asendav täisliige võib asendada vaid ühte liiget. Asendusliikmel või teist liiget asendaval täisliikmel on asjaomasel koosolekul kõik liikme volitused. Hääleõiguse delegeerimisest tuleb teatada peasekretariaati, järgides teatamiskorrast tulenevaid nõudeid. Vastav teade peab laekuma koosolekule eelnevaks päevaks.

Iga täiskogu istungjärgu puhul hüvitatakse kulud vaid ühekordselt kas täis- või asendusliikmele. Sellega seonduva sätestavad täpsemalt juhatuse poolt kehtestatavad sõidukulusid ja päevaraha käsitlevad juhised.

5.

Raportööriks määratud asendusliige võib tutvustada enda vastutusel koostatud arvamuse eelnõu täiskogu istungjärgul, mille päevakorras arvamuse eelnõu on. Komitee täisliige võib oma hääleõiguse kõnealuse arvamuse eelnõu arutamise ajaks edasi delegeerida asjaomasele asendusliikmele. Hääleõiguse delegeerimisest tuleb peasekretärile enne asjaomase istungjärgu toimumist kirjalikult teatada.

6.

Ilma et see piiraks artikli 24 lõike 1 kohaldamist, kaotavad kõik hääleõiguse delegeerimised kehtivuse hetkest, mil lõpevad selle täisliikme volitused Regioonide Komitee liikmena, kes ei saa koosolekul või istungil osaleda.“

järgmisega:

„4.

Asendusliige või teist liiget asendav täisliige võib asendada vaid ühte liiget. Asendusliikmel või teist liiget asendaval täisliikmel on asjaomasel koosolekul kõik liikme volitused. Hääleõiguse delegeerimisest tuleb teatada peasekretariaati, järgides teatamiskorrast tulenevaid nõudeid. Vastav teade peab laekuma koosolekule eelnevaks päevaks.

5.

Iga täiskogu istungjärgu puhul hüvitatakse kulud vaid ühekordselt kas täis- või asendusliikmele. Sellega seonduva sätestavad täpsemalt juhatuse poolt kehtestatavad sõidukulusid ja päevaraha käsitlevad juhised.

6.

Raportööriks määratud asendusliige võib tutvustada enda vastutusel koostatud arvamuse eelnõu täiskogu istungjärgul, mille päevakorras arvamuse eelnõu on. Komitee täisliige võib oma hääleõiguse kõnealuse arvamuse eelnõu arutamise ajaks edasi delegeerida asjaomasele asendusliikmele. Hääleõiguse delegeerimisest tuleb peasekretärile enne asjaomase istungjärgu toimumist kirjalikult teatada.

7.

Ilma et see piiraks artikli 24 lõike 1 kohaldamist, kaotavad kõik hääleõiguse delegeerimised kehtivuse hetkest, mil lõpevad selle täisliikme volitused Regioonide Komitee liikmena, kes ei saa koosolekul või istungil osaleda.“

Top