Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1684

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1684, 2. oktoober 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Banon (KPN)]

C/2019/7186

OJ L 258, 9.10.2019, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1684/oj

9.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1684,

2. oktoober 2019,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Banon“ (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 641/2007 (2) (muudetud rakendusmäärusega (EL) nr 1211/2013) (3) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Banon“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (4).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Banon“ (KPN) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. oktoober 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

Phil HOGAN

komisjoni liige


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 11. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 641/2007, millega teatav nimetus registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris „Banon“ (KPN) (ELT L 150, 12.6.2007, lk 3).

(3)  Komisjoni 25. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1211/2013, millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Banon (KPN)] (ELT L 317, 28.11.2013, lk 21).

(4)  ELT C 177, 23.5.2019, lk 2.


Top