Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1502

Nõukogu otsus (EL) 2018/1502, 8. oktoober 2018, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

ST/12576/2018/INIT

OJ L 254, 10.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1502/oj

10.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/7


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1502,

8. oktoober 2018,

millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Hispaania valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Nõukogu otsusega (EL) 2016/1203 (4) nimetati 18. juulil 2016 Francesc HOMS i MOLISTI asemel liikmeks Jordi SOLÉ i FERRANDO ja Roger ALBINYANA i SAIGÍ asemel nimetati asendusliikmeks Amadeu ALTAFAJ i TARDIO. Nõukogu otsusega (EL) 2017/602 (5) nimetati 27. märtsil 2017 Jordi SOLÉ i FERRANDO asemel liikmeks Maria BADIA i CUTCHET.

(2)

Seoses Maria BADIA i CUTCHET' ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud liikmekoht.

(3)

Seoses Amadeu ALTAFAJ i TARDIO ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmena:

Ernest MARAGALL i MIRA, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña,

b)

asendusliikmena:

Natàlia MAS GUIX, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. oktoober 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).

(4)  Nõukogu 18. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/1203, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige (ELT L 198, 23.7.2016, lk 44).

(5)  Nõukogu 27. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2017/602, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige (ELT L 82, 29.3.2017, lk 8).


Top