Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1152

Nõukogu otsus (EL) 2018/1152, 26. juuni 2018, Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

ST/9682/2018/INIT

OJ L 210, 21.8.2018, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1152/oj

21.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1152,

26. juuni 2018,

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 5. juuni 2003. aasta otsusega komisjonile loa alustada kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks liidu tasandil sõlmitava lepinguga.

(2)

Komisjon on pidanud liidu nimel Hiina Rahvavabariigiga läbirääkimisi lennundusteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) sõlmimiseks. Läbirääkimised viidi 8. detsembril 2017 lepingu parafeerimisega edukalt lõpule.

(3)

Lepingu eesmärk on viia liikmesriikide ja Hiina Rahvavabariigi vahel sõlmitud 27 kahepoolset lennuteenuste lepingut kooskõlla liidu õigusega.

(4)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada, tingimusel et see hiljem sõlmitakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isiku(d), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


Top