Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1050

Nõukogu otsus (EL) 2018/1050, 16. juuli 2018, millega nimetatakse ametisse kuus Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli asendusliiget

ST/10664/2018/INIT

OJ L 189, 26.7.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1050/oj

26.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 189/11


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1050,

16. juuli 2018,

millega nimetatakse ametisse kuus Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli asendusliiget

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116 (1), (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994 (3), millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Nõukogu otsusega (EL) 2017/664 (4) nimetati 3. aprillil 2017 Mick ANTONIW asemel liikmeks Victoria HOWELL ja Patricia FERGUSONI asemel liikmeks John Robert LAMONT.

(2)

Seoses Victoria HOWELLSI, Robert BRIGHTI, John LAMONTI, Robert Ian Neilson GORDONI, Corrie MCCHORDI ja Jill SHORTLANDI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kuus liikmekohta.

(3)

Seoses Sherma BATSONI, Ronald Arvon HUGHESI ja Kay TWITCHENI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees on vabanenud kolm asendusliikme kohta.

(4)

Seoses Doreen HUDDARTI nimetamisega Regioonide Komitee liikmeks on Regioonide Komitees vabanenud asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks, mis kestab kuni 25. jaanuarini 2020 või kuni kuupäevani, mil Ühendkuningriik astub EList välja, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, järgmised isikud:

a)

liikmetena:

Doreen HUDDART, Councillor, Newcastle City Council,

Kevin Paul BENTLEY, Councillor, Essex County Council,

Kevin KEENAN, Councillor, Dundee City Council,

Maurice GOLDEN MSP, Regional Member for West Scotland,

Mick ANTONIW AM, Member of the National Assembly of Wales,

Rob STEWART, Councillor, City and County of Swansea,

b)

asendusliikmetena:

Sally MORGAN, Councillor, Teignbridge District Council,

Claudia WEBBE, Councillor, London Borough of Islington,

Teresa Catherine HERITAGE, Councillor, Hertfordshire County Council,

Anthony J. TAYLOR, Councillor, Neath Port Talbot County Borough Council.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 16. juuli 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).

(4)  Nõukogu 3. aprilli 2017. aasta otsus (EL) 2017/664, millega nimetatakse ametisse kuus Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja neli asendusliiget (ELT L 94, 7.4.2017, lk 38).


Top